KĘTRZYN: Stanowisko części Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie – Magna Masuria

KĘTRZYN: Stanowisko części Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

14

W dniu 30 marca 2023 roku część Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, w składzie: Zastępca Przewodniczącego – Tadeusz Ścibek, Sekretarz – Ewa Dzieońska-Piłat, członkowie: Lucyna Michalczyk i Henryk Skóra, wydała Stanowisko w sprawie obecnej sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier. Treść całego Stanowiska poniżej w dokumencie PDF:

Czytasz Magna Masuria – info-Kętrzyn24.pl? Wspieraj Magna Masuria – info-Kętrzyn24.pl! Nasza praca możliwa jest dzięki takim osobom jak Ty – zaangażowanym, chcącym wiedzieć więcej. Dzięki Tobie możemy regularnie rozliczać lokalnych polityków, spokojniej patrzeć w przyszłość i być całkowicie niezależni od reklamodawców i biznesu.

Bank PKO Bank Polski
88 1020 3639 0000 8702 0221 7925

14 thoughts on “KĘTRZYN: Stanowisko części Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

 1. Członkowie RN, wydający stanowisko powinniście złożyć stosowne zawiadomienie do Prokuratury w sprawie świadomego uchylania się 2 członków rady oraz 2 członków zarządu od obowiązków wynikających z ustawy i statutu spółdzielni.

 2. To nie mieści się w granicach zdrowrgo rozsądku ale też prawa,aby taka była konstrukcja Statutu i regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej w Kętrzynie ,że aby obrady jakiegokolwiek organu S M były prawomocne i mogły podejmować wiążące decyzję ,potrzebna jest na danym posiedzeniu obecność wszystkich członków.
  W przypadku RN SM „Pionier”,jezeli RN liczy pięciu członków do ważności podejmowanych decyzji wystarczy obecność trzech członków tego gremium .

 3. Do Mieszkańca, przed wypowiadaniem się na określony temat należy najpierw zapoznać się z podstawowym aktem spółdzielni, którym jest statut. I tenże statut Sp, Mieszkaniowej Pionier w par. 55 ust 4 stanowi: „Rada nadzorcza składa się z 9 członków wybranych na okres 3 lat”, par. 64 ust. 2: ” Na pierwszym posiedzeniu rada nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium rady nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący , zastępca przewodniczącego oraz sekretarz”, par. 65 ust. 1: „Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał”, ust. 2: „Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje prezydium rady nadzorczej”, ust. 3: „Posiedzenie rady nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 składu rady nadzorczej lub na wniosek zarządu – w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku”, par 69 ust. 1: ” Rada nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał”, ust. 3:”Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej 5 członków rady”. Z przytoczonej treści wymienionych przepisów wynika jasno, że ta trójka członków rady, nie wchodzę w szczegóły czy oni faktycznie są członkami rady) w tym stanie prawnym i faktycznym może co najwyżej wystąpić do prezydium rady nadzorczej o zwołanie posiedzenia rady, które prezydium rady powinno go zwołać w ciągu 10 dni. Jeżeli go nie zwoła, to łamie obowiązujący statut. Jakie z tego płyną dla tych osób konsekwencje. Na pewno nie te z przepisu art. 231 k.k. ponieważ członkowie spółdzielni w tym członkowie jego organów nie są funkcjonariuszami publicznymi ( zob. art. 115 par. 13 k.k.). Dlatego należałoby poszukać kwalifikacji prawnej takiego zachowania tych osób, która pozwalałaby pociągnąć ich do jakiejś odpowiedzialności. Czy mogłaby być to odpowiedzialność karna, nad tym się jeszcze nie zastanawiałem. A co do działania tej trójki , to moim zdaniem, próbują zrzucić z siebie odpowiedzialność za działania, które pozwalały zarządzać Sp-nią przez istniejący zarząd na czele z jego prezesem Arkadiuszem Książkiem i ewentualnie jeszcze coś ugrać dla siebie lub rodzinny w tak powstałej sytuacji.

  1. To jest niezaprzeczalne ,że aby dyskutować na temat jakichkolwiek rozwiązań dotyczących procedowania w określonych gremiach trzeba zapoznać się z aktami prawnymi normującymi ich działalność .
   Ponieważ z treści powyższego artykułu wynikało przynajmniej tak zrozumiałem iż RN Spółdzielni Mieszkaniowej sklada się z pięciu osób .
   Dziękuję za zwrócenie uwagi i wyprowadzenie błędu.

   1. Warto prowadzić konstruktywne polemiki przy okazji wyjaśniły się meandry prawne obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier „w Kętrzynie.

 4. Rada Spółdzielni składa się z 9 członków i tylu zostało wybranych. Natomiast 5 radnych jest potrzebnych do tzw, kworum, które gdy jest spełnione pozwala podejmować decyzje w postaci uchwał, które dopiero mają moc prawną i czynią, iż zawarte w tych uchwałach postanowienia dopiero mogą się materializować. Innymi słowy, te działania czwórki czy trójki, bo co do liczby tego grona po przeczytaniu tego materiału mogą być wątpliwości, są nic nie znaczącymi działaniami, wg mnie, jak już to powiedziałem wcześniej, obliczonymi na pokazanie czegoś, tylko nie wiadomo czego, bo prawnie nie wnosi to nic do rozwiązania tej bardzo niedobrej sytuacji w Spółdzielni, do której, moim zdaniem, w jakimś stopniu oni się również przyczynili. Jedno jest na pewno pewne. Takie funkcjonowanie Spółdzielni przynosi znacznie więcej złego aniżeli dobrego dla jej członków i zarazem właścicieli. Pora ażeby tym wszystkim ruchom różnych osób przyjrzała się prokuratura.

 5. W końcu „duży łeb ” pokazał swoje oblicze.
  Może w końcu pracownicy zrozumieli jaki to człowiek.

 6. 1. A ile zarabia miesięczne Arkadiusz Książek jako prezes spółdzielni mieszkaniowej Pionier ?
  2.Czy pobory są na wysokości poprzedniego Prezesa Szydłowskiego?

 7. DO powyższego wpisu. Krążą informację w mieście ,że prezes SM ma większe uposażenie miesięczne niż obecny Burmistrz Miasta Kętrzyn.

  1. Wygląda na to,że Burmistrz Niedziółka ma umiar nie jest tak chciwy i pazerny jak Prokop oraz w Barcianach Kamińska (najwyżej zarabia jak to możliwe w takiej Gminie ok.20 tysięcy miesięcznie),a dług Gminy rośnie i wynosi obecnie 18,5 mln złotych.

 8. Mam Pytanie do Kochanowskiego kiedy rozwiąże problem w Urzędzie Pracy i kiedy będzie można skorzystać z NFZ i bez problemów do lekarza okulisty czy ortopedy. Ostatnio to do Giżycka musiałem jeździć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *