RESZEL: Marek Janiszewski o nowych perspektywach i podsumowaniu 2022 roku – Magna Masuria

RESZEL: Marek Janiszewski o nowych perspektywach i podsumowaniu 2022 roku

1

Zakończył się rok 2022. W każdym samorządzie, a także w poszczególnych dziedzinach życia, jak i w naszych rodzinach nastał moment dokonania podsumowań i kreślenia planów na przyszłość. Krótka rozmowa z Burmistrzem Reszla, Markiem Janiszewskim, jest próbą spojrzenia na miniony rok w Jego kadencji i nadaniem światła na wizje przyszłości. Wszystkich naszych czytelników zapraszam do lektury:

Redaktor Naczelny: Ostatnich 12 miesięcy, z wiadomych względów, okazało się dla nas wszystkich wyzwaniem. Co dla Pana, jako burmistrza, było w tym czasie największym sprawdzianem? Jak zapamięta Pan ten rok?

Marek Janiszewski: Myślę, że w 2022 roku doszło do kumulacji niekorzystnych zdarzeń. Największym zaskoczeniem była sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Tak, jak wszystkie samorządy, organizowaliśmy pomoc humanitarną, zapewniliśmy także zakwaterowanie uchodźcom. Niektóre rodziny wyjechały, niektóre pozostały do dziś. Rodziny te zamieszkują zarówno w lokalach zapewnianych przez gminę jak i w mieszkaniach osób prywatnych. Część osób znalazła zatrudnienie, dzieci chodzą do szkoły czy przedszkola. Wymierne skutki wojny to embargo na węgiel, ogromny wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu, ciepła, oprocentowania kredytów, które gmina zaciągnęła w poprzednich latach na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji z dofinansowaniem środków pozabudżetowych.

Redaktor Naczelny: Zapewne co jakiś czas rozmawia Pan z przedstawicielami okolicznych samorządów czy nawet bardziej oddalonych gminami. Czy wszyscy mierzą się z podobnymi problemami?

Marek Janiszewski: Często spotykamy się z samorządowcami z terenu naszego województwa przy okazji różnych spotkań organizowanych przez samorządy wyższego szczebla, a także na walnych zgromadzeniach  Sieci Miast Cittaslow. Problemy samorządów są różne, ale zazwyczaj dotyczą podobnych sytuacji. Samorządy borykają się teraz z wieloma problemami, zwłaszcza finansowymi.

Redaktor Naczelny: Czy w 2022 roku prowadzone były większe inwestycje, jeśli tak to, które z nich nazwałby Pa kluczowymi lub przełomowymi?

Marek Janiszewski: Najważniejsze z punktu widzenia samorządu i mieszkańców, było zakończenie modernizacji funkcjonującej od 1995 r oczyszczalni ścieków. Koszt inwestycji to ok. 5,6 mln zł. Bardzo ważnym zadaniem, którego realizacja zakończyła się w bieżącym roku była termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. M. Konopnickiej w Reszlu. Realizacja tego zadania pozwoliła zredukować koszty eksploatacji budynku – wymiana okien, wymiana sieci grzewczej i docieplenie budynku pozwoliła na wyeliminowanie strat ciepła a co za tym idzie zmniejszyło się jego zużycie, zaś zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne już dziś przynoszą oszczędności zużycia energii elektrycznej. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ulic Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego, Jagiełły zwiększyła przepustowość sieci i pozwoliła na skuteczne zebranie wód opadowych i odprowadzenie ich z dużego obszaru miasta. Jesteśmy w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia. Przy dużym poborze wody gospodarstwa położone poza centrum miewały problem z jej dostępnością. Budowa kanalizacji da efekt ekologiczny – znikną szamba, a mieszkańcy nie będą musieli inwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków. W miejscowości Pilec na ukończeniu jest zadanie przebudowy budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą i rozbudową o pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Zapewni to poprawę bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych miejscowości, a strażakom ochotnikom poprawi warunki służby, zaś mieszkańcy będą mieli miejsce, w którym będą mogli prowadzić działalność sołectwa. Świetlica wiejska zbudowana została również w miejscowości Leginy – tam wybudowaliśmy całkiem nowy budynek, który zostanie przeznaczony na potrzeby sołectwa. Ponadto przebudowaliśmy cmentarz w Świętej Lipce. Nekropolia uzyskała teren pod nowe miejsca pochówku, wybudowane zostały alejki i nowe ogrodzenie. Budowa świetlicy w Leginach sfinansowana została w 100% ze środków własnych gminy. Na realizację pozostałych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z UE oraz programów rządowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Polski Ład).

Redaktor Naczelny: Jakie jeszcze cele i wyzwania stoją przed Panem, pracownikami urzędu i miejską radą?

Marek Janiszewski: Celów i wyzwań zawsze jest dużo, ale trudno wszystko zaplanować, kiedy do głosu dochodzi makroekonomia. W uchwalonym już budżecie znalazły się wszystkie rozpoczęte inwestycje – będziemy je kończyć. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, że brak środków spowoduje konieczność przerwania realizacji zadania. Uzyskaliśmy już komplet dokumentów, w tym pozwolenie na budowę i ogłosiliśmy przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Reszla do Świętej Lipki, długo wyczekiwanej przez mieszkańców. Za ponad 3 mln zł wyremontujemy trzy odcinki dróg w msc. Zawidy. W sumie nakłady na inwestycje w 2023 r. to kwota prawie 17 mln zł. Mieszkańcy zdecydują o realizacji zadań w ramach RBO, który na 2023r. wynosi 160 tys. zł. Na realizację zadań z funduszu sołeckiego przeznaczona kwota to 358 tys. Ponadto w ramach współpracy z zarządem powiatu w 2023 roku realizowane będą inwestycje na kilku ulicach w mieście. Jako pracownicy urzędu musimy się liczyć z dużymi oszczędnościami, m. in. energii elektrycznej i gazu. Wzrost cen zmusza nas do wzmożonej analizy i wdrażania kroków zmierzających do zmniejszenia wydatków. Chcemy zainwestować w wymianę żarówek w zakresie oświetlenia ulicznego i drogowego. Do niezbędnego minimum ograniczyliśmy wydatki bieżące. Nasz budżet na 2023 rok jest bardzo oszczędny. Zdaję sobie sprawę, że bardzo trudny czas czeka wszystkie samorządy, ale jestem optymistą.

Redaktor Naczelny: Na koniec proszę powiedzieć, czego, jako mieszkaniec i burmistrz, chciałby Pan życzyć mieszkańcom Reszla w roku 2023?

Marek Janiszewski: Składam wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem odpoczynku, spokoju i rodzinnego ciepła. Życzę dużo zdrowia, radości i wielu miłych chwil spędzonych z bliskimi. Niech 2023 rok  przyniesie jak najwięcej pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

1 thought on “RESZEL: Marek Janiszewski o nowych perspektywach i podsumowaniu 2022 roku

  1. Następny implementator kapitalizmu inkluzywnego psia krew? No przecież czytając to, nóż w kieszeni się otwiera! : „Nie chcemy dopuścić do sytuacji, że brak środków spowoduje konieczność przerwania realizacji zadania…”; „Za ponad 3 mln zł wyremontujemy … „; „W sumie nakłady na inwestycje w 2023 r. to kwota prawie 17 mln zł.” ; „Ponadto w ramach współpracy z zarządem powiatu w 2023 roku realizowane będą inwestycje na kilku ulicach w mieście…” – tyle zostanie wydrenowane. A co dla ludzi proponuje Janiszewski? : „Jako pracownicy urzędu musimy się liczyć z dużymi oszczędnościami, m. in. energii elektrycznej i gazu. Wzrost cen zmusza nas do wzmożonej analizy i wdrażania kroków zmierzających do zmniejszenia wydatków…”; ” Do niezbędnego minimum ograniczyliśmy wydatki bieżące…”. Czyli dokręcamy wam śrubę, żeby nie zwolnić tempa transferów. Wypisz wymaluj prywatyzacja zysków i uspołecznianie kosztów. W czyim interesie działają utrzymywani są przez podatników samorządowcy – bo problem dotyczy niemal wszystkich samorządów w kraju zarządzanym przez Morawieckiego? Może zwolnijcie stołki i idźcie do roboty do podmiotów, na rzecz których dokonujecie transferów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *