WAŻNY TEMAT: Kolejni członkowie Rady Nadzorczej rezygnują – padł wniosek o uzupełnienie Rady – Magna Masuria

WAŻNY TEMAT: Kolejni członkowie Rady Nadzorczej rezygnują – padł wniosek o uzupełnienie Rady

5

Wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie został złożony do Zarządu w dniu 22 maja przez Tadeusza Ścibek, członka Rady Nadzorczej. Celem zgłoszenia jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, który został osłabiony przez rezygnacje dwóch członków, Ewy Dziekońskiej-Piłat oraz Henryka Skórki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę, statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie przewiduje specyficzną procedurę w przypadku, gdy skład Rady Nadzorczej zmniejszy się o więcej niż 1/3 mandatów i pozostanie w niej pięciu lub mniejsza liczba członków. W takiej sytuacji konieczne jest niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Wniosek Tadeusza Ścibek stanowi reakcję na rezygnacje Ewy Dziekońskiej-Piłat oraz Henryka Skórki, które spowodowały znaczne zmniejszenie składu Rady Nadzorczej. Jest to istotna kwestia, ponieważ Rada Nadzorcza odgrywa kluczową rolę w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, odpowiadając za nadzór nad jej działalnością i podejmowanie strategicznych decyzji.

Decyzja w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia i procesu wyboru nowych członków Rady Nadzorczej będzie teraz leżeć w gestii Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Wszyscy członkowie Spółdzielni powinni śledzić dalszy rozwój sytuacji i aktywnie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji, który będzie mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania ich wspólnoty mieszkaniowej.

Treść całego wniosku złożonego do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” mogą państwo przeczytać poniżej:

5 thoughts on “WAŻNY TEMAT: Kolejni członkowie Rady Nadzorczej rezygnują – padł wniosek o uzupełnienie Rady

  1. Teraz członkowie RN opamiętali się Dziekonska, Skórka. A co przez tyle lat zrobili aby unormować sprawę w SM Pionier?

  2. Pan Prezes teraz rozpacza i żąda zwołania RN. Panie Prezesie to miedzy innymi dzięki Panu Rada się rozleciała. Po walnym we wrześniu ub. roku i nie otrzymaniu absolutorium trzeba było postąpić honorowo. Spółdzielca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *