WIADOMOŚCI: Dodatki emerytalne dla druhów OSP. Wydano już ponad 33 tys. decyzji. – Magna Masuria

WIADOMOŚCI: Dodatki emerytalne dla druhów OSP. Wydano już ponad 33 tys. decyzji.

2

Pierwsze dodatki do emerytur dla strażaków OSP wypłacono w lutym tego roku na mocy ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Po blisko dwóch miesiącach wydano już ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń, a 18 tys. świadczeń jest już wypłacanych.

– Do 20 kwietnia 2022 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej wydały 33121 decyzji o przyznaniu świadczeń. Obecnie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca druhom OSP 18007 świadczeń – powiedział nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatek emerytalny wprowadziła ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Zgodnie z jej zapisami, strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Prawo do świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego, złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Wypłata następuje co miesiąc.

źródło: OSP.pl

2 thoughts on “WIADOMOŚCI: Dodatki emerytalne dla druhów OSP. Wydano już ponad 33 tys. decyzji.

  1. Urząd Miasta w Kętrzynie przeprowadził dzisiaj akcję „Wiosenne sprzątanie Kętrzyna”
    W ramach akcji zapowiedziano rozstawienie kontenerów na śmieci w przy dużych zespołach garaży w Kętrzynie. Można było pozbyć się „zalegających śmieci” z garażu.
    Szkoda, że burmistrz na plakacie promocyjnym nie umieścił informacji, że akcja jest tylko dla mieszkańców, którzy nie pracują lub tych, którzy wezmą sobie dzień urlopu, ponieważ kontenery zostały wystawione tylko na 4 godziny (8.00-12.00). Wiele osób nie miało szansy skorzystać z akcji.
    Po godzinie 15-ej pojechałam do garażu pozbyć się klamotów, ale tak jak napisałam, nie miałam szans na to, ponieważ akcję zorganizował jakiś bystrzak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *