[OPINIA] Gospodarka odpadami w Barcianach – Magna Masuria

Dzisiaj, kilka miesięcy po ustanowieniu, przez radę gminy, uchwały ustalającej cenę za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy gminy Barciany pytają czy ta cena musi być tak wysoka? Czy zrobiono wszystko aby była skutecznie niższa?

Opłaty śmieciowe, a właściwie ich wysokość, stają się coraz większym problemem dla wielu rodzin. Szczególnie tych liczniejszych. Przykładowo w gminie Barciany dla przeciętnej rodziny z dwojgiem dzieci to roczny koszt 1296 zł za śmieci segregowane i 2592 zł za nie segregowane. Wiele rodzin na to już nie stać. Dlatego wiele gmin poszukuje sposobów aby koszty te maksymalnie obniżyć.

Wiele gmin ale nie gmina Barciany. Tutaj uchwała w sprawie wysokości cen za gospodarowanie odpadami przeszła właściwie bez dokonania jakiejś szczególnych kalkulacji i analiz mimo, że zobowiązuje do tego ustawa. Uchwała nie została przyjęta jednomyślnie. Za jej przyjęciem głosowało 8 radnych, pięcioro radnych było przeciw twierdząc, że cena powinna być niższa. Ustawa „śmieciowa” stanowi, że podstawą do ustalenia ceny za śmieci jest liczba ludności zamieszkująca gminę. Zdaje się, że tutaj znajduje się główna, chociaż nie jedyna, przyczyna tak wysokiej ceny za wywóz śmieci. Różnica między danymi oficjalnymi a liczbą złożonych deklaracji to około 1500 osób. W tak maleńkiej gminie to ogromna liczba. Nie obciążenie tych osób opłatami to jednak ponad pół miliona zł rocznie przy założeniu zbiórki selektywnej i ponad milion zł za zbiórkę nie selektywną. Tą kwotą obciążeni zostali ci, którzy uczciwie złożyli deklaracje. Zastanawiające jest także to dlaczego gmina Barciany nie uzyskuje żadnych przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych zbieranych selektywnie. Z informacji uzyskanej z Urzędu Gminy wynika, że w 2019 r. „przekazano do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu” po kilkadziesiąt ton opakowań ze szkła, papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych. Brak natomiast informacji co dzieje się ze zebranym metalem. Aluminiowe puszki po napojach to bardzo cenny surowiec. Dochód ze sprzedaży surowców wtórnych mógłby skutecznie
obniżyć cenę za odbiór odpadów. To powinna sprawdzić rada gminy gdyby się zbudziła z letargu.

Osobnym problemem jest wyłoniony podmiot do wykonywania odbioru odpadów – ZGK Sp. z o.o. w Barcianach. Wydaje się, że można było wyłonić podmiot wykonujący usługę znacznie taniej ale na pewno lepiej. Jak wygląda wykonywanie tej usługi przez tą spółkę obrazuje zdjęcie wykonane 11 października b.r.

Tekst i zdjęcie nadesłane

29 thoughts on “[OPINIA] Gospodarka odpadami w Barcianach

 1. Tyle razy dochodzily sygnaly że w ZGK dzieją się dziwne rzeczy i tyle czasu cisza. Od dawna spółka współpracowała z jedyną prywatną firmą na rynku. Oddawala jej część zleceń z niewyjsninych przyczyn. Później jak zrobiło się głośno po podwyżkach sprawa dzierzawy samochodu i pojemników została szybko zakończona. Teraz jak widać nie radzą sobie z odbiorem i segregacja? Może niewłaściwe pojemniki odkupiono? Ile na to poszło środków finansowych? Przeciez wszyscy wiemy że pojemników na plastik powinno być najwiecej a tu widzimy wręcz odwrotnie. Czy rada zajmie się tym problemem?

 2. To nie Rada Gminy ma się zająć odbiorem odpadów tylko podmiot który został do tego wybrany,czyli ZGK Spolka zoo
  (Zgromadzenie Wspólników,Rada Nadzorcza ,Zarząd).

 3. Ten wyłoniony podmiot do wykonywania odbioru odpadów – ZGK Sp. z o.o. w Barcianach nie przystępuje od lat do przetargów na odbiór odpadów odbiór odpadów w strażnicy oddając wolna drogę prywatnemu przedsiębiorcy! Czy to nie dziwne? Czy to nie jest zamierzona praktyka? Z jakiego powodu? Komu ma się opłacać?

 4. Jeżeli chodzi o jakość wykonywanej przez ZGK Sp. z o.o. w Barcianach to nic się nie zmieniło. Dzisiaj tj. w niedzielę 25 10 2020 w tym samym miejscu obraz jest niemal identyczny. Ale ważniejsze jest pytanie czy cena za odbiór odpadów nie mogłaby być niższa? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Przede wszystkim nie zrobiono wszystkiego aby ustalić właściwą liczbę mieszkańców gminy zobowiązanych do opłaty ” śmieciowej”. Uważam także, iż ZGK w Barcianach jest wykonawcą drogim. Przypuszczam tak na podstawie opłaty za dostawę ciepła. Przypomnę, że za ciepło dostarczane mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych w Drogoszach ustanowiono w sezonie grzewczym 2019/2020 130 zł. za 1 GJ. Przy czy koszty administracyjne dla tak maleńkiej kotłowni wyniosły ponad 14 tyś. zł. Dzisiaj, gdy ogrzewanie zorganizowaliśmy we własnym zakresie ustaliliśmy, że koszty będą o prawie połowę niższe a koszt administrowania kotłownią jest aż ponad dziesięciokrotnie niższy. Wyjaśnić także należy dlaczego gmina nie uzyskuje żadnych przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych. To wszystko powinna wyjaśnić rada gminy. Dlaczego jednak tego nie robi? Moim zdaniem, rada gminy w Barcianach jest już tylko tworem papierowym. Grupa radnych z komitetu pani wójt bardzo oszczędnie gospodaruje własnym rozumieniem rzeczy. Oni przegłosują wszystkie, najbardziej bzdurne projekty jak np. przystąpienie do unii małych miasteczek z siedzibą w Kazimierzu Górnym czy Dolnym. Jest grupa radnych poważnych i dociekliwych ale ta jest już w mniejszości. Natomiast zachowanie niektórych radnych, których uważam za ludzi poważnych i przyzwoitych pozostaje dla mnie zagadką. Tak więc w Barcianach mamy to co mamy. A do wyborów jeszcze trzy lata.

  1. A może przy ustalaniu ceny nie tylko źle oszacowano ilość mieszkańców ale również nie zbadano kosztów własnych? W tamtym czasie chyba był najem pojemników i pojazdu od Pańskiego kolegi z rady powiatu.

   1. Ale to chyba nie jest zarzut? Byłbym bardzo dumny gdybym mógł nazwać tego pana moim kolegą. Chyba jednak znaczna różnica wieku stoi temu na przeszkodzie, chociaż pozostajemy w bardzo dobrych, wzajemnych relacjach. Ten pan jest poważnym biznesmenem dającym zatrudnienie wielu osobom. Nie można mu zarzucić, że oferuje swoje usługi tam gdzie są one potrzebne. Pamiętam gdy to jego firma zajmowała się odbiorem odpadów w naszej gminie, usługa wykonywana była relatywnie taniej no i o wiele lepiej.

    1. A co uważa Pan że koszta dodatkowe w postaci najmu sprzętu prywatnego nie mają wpływu na obecna cenę? Przecież te koszta musiały być brane pod uwagę i nadal są w tej cenie.

     1. Jeżeli jest tak jak piszesz to oczywiście masz rację. Nie obciąża to jednak wynajmującego sprzęt. To tylko świadczyłoby o mankamentach organizacyjnych obecnej władzy gminnej.

  2. Szanowny Panie, mniejszość już nie istnieje.Ci poważni i dociekliwi już dawno tacy nie są, jeżeli kiedykolwiek byli. Interes prywatny przesłonił interes publiczny. Radni dawnej opozycji udają uśpionych, niby przyczaili się, czekają na błędy wójt.Niestety, są współwinni, bo to ich ręce głosują za różnymi bzdurkami i głupotkami.

   1. Interes prywatny niestety przesłania interes publiczny od dawna. To działalność społeczna otwiera droge do biznesu w regionie.

    1. Proszę bardzo w Drogoszach Wspólnoty Mieszkaniowe potrafią racjonalnie zarządzać instalacją grzewczą.
     Pytanie ile i jak duże budynki będą ogrzewane przy wykorzystaniu 1/4 etatu na umowę zlecenie.

 5. To nie znaczy ,że nie istnieją inne rozwiązania tylko czekać i przygladac się trzy lata.
  Jeżeli idzie o kwestię ogrzewania bardzo dobre rozwiązanie i mało tego to jeszcze jest taniej,niech inne wspólnoty biorą przykład.

 6. Panie HJM proceder dzierżawy pojemników na odpady nie zaczął się 2 lata temu ,rozpoczął to Pana idol Kozyra.
  Dlatego niech Pan nie pisze tylko o nieudolności obecnej władzy, bo ta władza otrzymała to w spadku.

  1. Drogi panie Mieszkańcu. Idol to według SJP PWN „osoba będąca obiektem czyjegoś szczególnego podziwu graniczącego z kultem”. Nigdy do pana Kozyry czegoś takiego nie odczuwałem. Przeciwnie. Miałem wiele zastrzeżeń do jego postępowania. Ostro się sprzeciwiałem pomysłowi powołania spółki komunalnej. Potępiłem jego postępowanie w stosunku do mojego przyjaciela M.Z. To było przyczyną ochłodzenia naszych wzajemnych stosunków. Jednocześnie zauważam wiele pozytywnych działań gospodarczych. Szczególnie jego umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych. Ale nie idol.

   1. Jedno z tych działan czyli dzierżawa pojemnikow zostało wreszcie po tylu latach zakończone. Kwestia tylko czy przypadkiem nie zostały przez ZGK odkupione?

   1. Kto podjął decyzję?
    Organa Spółki (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza,Zarzad).
    Nie może to być tajemnica ile nas ta „trnsakcja” kosztowała, dlatego nas bo Spółka ZGK z oo to 100% udziału Gminy Barciany.
    Przy okazji pragnę wyjaśnić niektórym Radnym ,że mają ogromny wpływ na działalność Spółki,trzeba tylko uważnie przeczytać Ustawę o Samorządzie Gminnym.
    Konkretnie chodzi o zapis Art.18ust.2 pkt.9f , zapis ten powinien rozwiać wszelkie wątpliwości co do kompetencji Rady Gminy w zakresie funkcjonowania Spółki.

    1. „Daremne żale, próżny trud”. Do tych radnych, których masz na myśli nic nie dociera. Dla nich to tylko rączki w górę i dietka. Kurcze kogo myśmy wybrali?

  1. Niedbalstwo to widać a przyczyna jest jedna brak nadzoru nad wydatkami spółki. Za dużo ludzi do siedzenia za mało do roboty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *