BARTOSZYCE: Zapraszamy na obrad LV sesji Rady Miasta Bartoszyce – Magna Masuria

BARTOSZYCE: Zapraszamy na obrad LV sesji Rady Miasta Bartoszyce

0

fot. UM Bartoszyce

Informujemy, że LIV sesja Rady Miasta Bartoszyce 28 lipca 2022 r. o godz. 13.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmiany budżetu – projekt 1/LV
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034 – projekt 2/LV
c/zmiany uchwały  nr XLIII/255/05 RM z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 3/LV.
3. Zamknięcie obrad.

Obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację te podawane są wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *