BISZTYNEK: Spotkanie dotyczące Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora – Magna Masuria

BISZTYNEK: Spotkanie dotyczące Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora

0

13 czerwca br. w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku odbyło się spotkanie poświęcone Warmińsko- Mazurskiej Karcie Seniora.

Spotkanie zainicjowała Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Krystyna Kijewicz i miało na celu zapoznanie lokalnych przedsiębiorców z zasadami przystąpienia do Programu. Zasady te przybliżyła Pani Ewa Sapka- Pawliczak przedstawicielka Biura dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Aspekty rachunkowe wyjaśniła zebranym Pani Grażyna Gieglis na co dzień prowadząca Biuro Rachunkowe. Spotkanie zorganizowane zostało z myślą o Przedsiębiorcach i było informacyjne. Obecność na nim nie zobowiązywała do deklarowania chęci przystąpienia, lecz mimo to frekwencja była bardzo niska. Niemniej dziękujemy, że wśród naszych przedsiębiorców znalazł się jeden, który zdecydował się przyjść.

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę osób w przestrzeni publicznej. Pełni energii chcą aktywnie i twórczo spędzać czas oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Przystąpienie do Programu z pewnością umożliwiłoby Seniorom większy dostęp do usług i produktów oferowanych przez lokalne przedsiębiorstwa.

Partnerem Programu mogą zostać instytucje publiczne, prywatne oraz przedsiębiorstwa. Przystępując do programu ww. podmioty proponują ofertę oraz proponują zniżkę w ramach prowadzonej działalności skierowaną do Seniorów. Celem programu jest m.in. zwiększenie dostępu Seniorom do usług kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych, sportowych, socjalnych, turystyczno- rekreacyjnych oraz innych. Przedsiębiorstwa i instytucje, które przystępują do programu są promowane jako przyjazne Seniorom tzw. „srebrna gospodarka”.

Instytucja, przedsiębiorca lub inny podmiot planujący przystąpić do realizacji projektu przesyła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko- Mazurskiego opis oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do projektu Warmińsko- Mazurskiej Karty Seniora. Zasady współpracy określone zostaną w porozumieniu o współpracy zawartym pomiędzy Województwem, a Partnerem.

Więcej informacji nt Warmińsko- Mazurskiej Karty Seniora znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl

źródło: UM Bisztynek, opracowanie: Justyna Kobryń/ fot. Andrzej Grabowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *