Droga wojewódzka 512 między Bartoszycami i Pieniężnem już prawie gotowa! – Magna Masuria

Droga wojewódzka 512 między Bartoszycami i Pieniężnem już prawie gotowa!

0

Zakończono najważniejsze prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej 512 w warmińsko-mazurskim. Już wkrótce kierowcy będą mogli poruszać się w pełni zmodernizowanym, blisko 50-kilometrowym odcinkiem między Pieniężnem a Bartoszycami. Choć realizacja od początku do łatwych nie należała, do wykonania pozostały jedynie ostatnie prace przy skarpach oraz nasadzenia.

Inwestorem dla tego przedsięwzięcia jest Województwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a generalnym wykonawcą konsorcjum spółek z grupy NDI. W ramach modernizacji NDI zlecono  budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy, korektę łuków poziomych i pionowych DW 512, a także budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych. Poza tym do realizacji były obiekty inżynierskie, mosty (w Pełtach i Wiewiórkach), przepusty oraz zatoki autobusowe, chodniki i miejsca postojowe. Dodatkowo do zrobienia było stanowisko do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi tych pojazdów oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych. Wykonane miało być także nowe oświetlenie uliczne i odwodnienie drogi wraz z jej poszerzeniem.

W trakcie realizacji zdania poszerzono zakres naszych prac. Dodatkowo należało wzmocnić podłoże palami przemieszczeniowymi i materacami geosyntetycznymi oraz wymienić grunty – tłumaczy Marta Szydłowska, Dyrektor Projektu z Grupy NDI.

Precyzja co do minuty

Ale to nie jedyne wyzwanie, z jakim zmierzyć się musiał generalny wykonawca.

W przypadku tego zadania bardzo istotna była logistyka budowy, czyli ciągłe zapewnianie dostaw materiałów przy jednoczesnym prowadzeniu robót na wielu odcinkach jednocześnie. Wymagało to czasami koordynacji dostaw materiałów niemalże co do minuty – Robert Wąsewicz kierownik budowy z Grupy NDI.

Poza tym ważne było, aby w trakcie trwającej miesiącami budowy umożliwić przejazd oraz dojazd do posesji okolicznym mieszkańcom, co biorąc pod uwagę ubogi system sieci drogowej wzdłuż DW512, nie było takie proste.

Dziś możemy się pochwalić, że realizacja tej inwestycji jest na ukończeniu. Do wykonania pozostały jedynie dodatkowe umocnienia skarp, co planujemy zrobić do września, oraz nasadzenia, które będą realizowane jesienią – mówi Marta Szydłowska Dyrektor Projektu z Grupy NDI.

270 tys. m3 nasypów

Inwestycja od początku imponuje swoim zakresem. W jej ramach zrealizowano m.in.: 90 przepustów, nasypy w ilości ok. 270 tys. m3, podbudowę z mieszanki niezwiązanej, dla której niezbędne było dostarczenie ok. 120 tys. ton mieszanki oraz podbudowę z MCE (ok. 24 tys.m3). Łącznie dostarczono mieszankę mineralno-asfaltową w ilości ok. 130 tys. ton.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *