GDDKiA: Przed nami rozbudowa obwodnicy Giżycka – Magna Masuria

GDDKiA: Przed nami rozbudowa obwodnicy Giżycka

1

fot. GDDiK Olsztyn

Ogłoszono przetarg na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Oferty można składać do 28 października 2022 roku.

Termin realizacji i kryteria oceny ofert

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.
Złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
•    cena – 55 proc.
•    kryteria poza cenowe – 45 proc.
W ramach kryteriów poza cenowych mamy trzy pod kryteria:
•    przedłużenie okresu gwarancji jakości na warstwy konstrukcji nawierzchni (z wyłączeniem warstwy ścieralnej) – 20 proc.,
•    przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem, tj. w zakresie konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni – 20 proc.,
•    zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego – 5 proc.

Zakres zadania

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2 i nośności 11,5 tony na oś. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Cel inwestycji

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz pieszych i rowerzystów. Osiągniemy to poprzez dostosowanie parametrów odcinka DK59 do obecnie wymaganych standardów BRD. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Obwodnica Giżycka – plan orientacyjny

źródło: GDDiK

1 thought on “GDDKiA: Przed nami rozbudowa obwodnicy Giżycka

  1. … panie Zbyszku – Radny Sejmiku – a gdzie remont drogi do Giżycka, tak bardzo przez Pana pilotowanym? … z moim mechanikiem jesteśmy już zżyci jak rodzina – ciągle coś ulega szybszemu zużyciu lub uszkodzeniu w moim aucie po jeździe po tych wertepach…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *