GIŻYCKO: Nauczyciele z SP7 w projekcie ERASMUS+ – Magna Masuria

GIŻYCKO: Nauczyciele z SP7 w projekcie ERASMUS+

0

30 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 7 rozpoczęto realizację działań zaplanowanych w projekcie Erasmus Plus w ramach Akcji KA1- Mobilność kadry edukacji szkolnej. Celem projektu jest wprowadzenie nowatorskiej metody nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe) oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli języka angielskiego i innych przedmiotów.

Piętnaścioro nauczycieli szkoły wyjedzie na dwutygodniowe szkolenia do różnych miejscowości na terenie Malty. Nauczyciele matematyki, biologii i chemii wezmą udział w szkoleniach dotyczących zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego. Zdobędą niezbędną wiedzę w jaki sposób przekazywać treści podstawy programowej wykorzystując język angielski jako narzędzie.

Nauczyciele języka angielskiego będą uczestniczyć w szkoleniach metodycznych. Poznają nowatorskie metody nauczania języka, wykorzystując technologie komputerowe, które są niezbędne nie tylko w nauczaniu on-line. Nabędą nowe umiejętności dydaktyczno-metodyczne oraz podniosą swoje kompetencje językowe. Kształcenie językowe na każdym etapie edukacji powinno spełniać standardy Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Pozostali nauczyciele pojadą na kursy stricte językowe, aby móc aktywniej uczestniczyć w realizacji tego projektu, jak i tworzeniu kolejnych. Wszystkie szkolenia mają przygotować grunt pod utworzenie w niedalekiej przyszłości oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej Nr 7. Dzięki takiej inicjatywie umożliwimy zdolnej młodzieży bezpłatną zintegrowaną naukę językowo-przedmiotową na wysokim poziomie. To z kolei ułatwi im dostęp do edukacji na poziomie średnim i wyższym. Ponadto, dzięki wyjazdom zagranicznym i wglądom w praktyki i metody nauczania w innych krajach, wszyscy uczestnicy nabędą nowe doświadczenia zawodowe, kulturowe i językowe.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów na każdym etapie kariery zawodowej potrzebują stałego uaktualniania swojego warsztatu pracy i konfrontowania go nie tylko w wymiarze krajowym, ale i europejskim. Projekt zakończy się w listopadzie 2023 roku. Mobilności uczestników będą realizowane stopniowo, a każda z nich będzie miała swoją kontynuację w działaniach na terenie szkoły i na lekcjach.

Koordynatorem projektu jest nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 7 p. Joanna Bossowska.

Informacje: SP nr 7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *