GIŻYCKO: Policja obchodziła swoje święto w Giżycku – Magna Masuria

GIŻYCKO: Policja obchodziła swoje święto w Giżycku

0

Od 103 lat dzień 24 lipca, jest szczególną datą w kalendarzu każdego policjanta. Właśnie tego dnia 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sejm II RP powołał Policję Państwową. Dla uczczenia tego wydarzenia policjanci każdego roku obchodzą swoje święto. Ale giżyccy policjanci świętowali już teraz. W tym roku powiatowe obchody Święta Policji przypadły na dzień 13 lipca br. i odbyły się w Giżycku na Strzelnicy Myśliwskiej z udziałem funkcjonariuszy, zaproszonych gości i rodzin.

W środę (13.07.2022 r.) o godz: 12:00 na Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. W tym szczególnym dniu poza policjantami i pracownikami cywilnym udział wzięli liczni zaproszeni goście – starosta, burmistrzowie, wójtowie, prokurator rejonowy, przewodniczący sądu, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele służb mundurowych oraz rodziny policjantów. Swoją obecnością giżyckich policjantów zaszczycił Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, który wręczył funkcjonariuszom medale i akty mianowania.

Gospodarzem uroczystości był insp. Przemysław Rawa Komendant Powiatowy Policji w Giżycku.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku nadinsp. Tomaszowi Klimkowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego wystąpił insp. Przemysław Rawa Komendant Powiatowy Policji w Giżycku, w przemówieniu podziękował policjantom za włożony trud i sumienną służbę oraz zaangażowanie funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu giżyckiego. Słowa podziękowania także Komendant przekazał rodzinom funkcjonariuszy za cierpliwość, wyrozumiałość i codzienne wsparcie. Podziękował przedstawicielom lokalnych samorządów, które finansowo i rzeczowo wspierają giżycką policję oraz za ich przychylny stosunek do Policji, do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Następnie zostały wręczone odznaczenia i akty mianowania na wyższy stopień policyjny.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” wyróżnił kom. Kamila Kubacha, natomiast Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” został wyróżniony podkom. Mariusz Bielewski i asp. Piotr Drozdowski. Odznaczenie to nadawane jest policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali:

Na komisarza Policji:

podkom. Marcin Szczesny
podkom. Mariusz Bielewski
podkom. Dariusz Zakrzewski

Na aspiranta sztabowego Policji:

st. asp. Radosław Gembal
st. asp. Waldemar Kuncer

Na starszego aspiranta Policji:

asp. Jmariusz Halicki
asp. Mariola Jagodzińska
asp. Sebastian Pardo
asp. Edyta Zaleska

Na aspiranta Policji:

mł. asp. Monika Korzeniowska – Jach
mł. asp. Maciej Neumann
mł. asp. Mariusz Zarzecki

Na młodszego aspiranta Policji:

sierż. szt. Emilia Bautulis
sierż. szt. Artur Kosz k Koszewski
sierż. szt. Agnieszka Kuchta
sierż. szt. Justyna Łukasiewicz
sierż. szt. Marta Michalak
sierż. szt. Tomasz Oleski
sierż. szt. Wojciech Sadkowski
sierż. szt. Paweł Sobieski
sierż. szt. Piotr Wasilewski
sierż. szt. Rafał Wenzel
sierż. szt. Łukasz Kułakowski

Na sierżanta sztabowego Policji mianowano:

st. sierż. Zbigniew Kamiński
st. sierż. Tomasz Kowalewski
sr. sierż. Damian Kuś
st. sierż. Grzegorz Marculewicz
st. sierż. Radosław Zawadzki
st. sierż. Eliza Kułakowska

Na starszego sierżanta Policji:

sierż. Wojciech Grądzki
sierż. Mateusz Modzelewski
sierż. Artur Songin
sierż. Mateusz Stankiewicz

Na stopień sierżanta Policji:

st. post. Patryk Kunko

Na stopień starszego posterunkowego Policji:

post. Krzysztof Janicki
post. Krzysztof Jegliński
post. Robert Kulbacki
post. Mateusz Libera
post. Kamil Malinowski

Po wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania wiele ciepłych słów i życzeń skierowanych do policjantów przekazał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, który bardzo ceni trud i zaangażowanie w służbę giżyckich policjantów. Najlepsze życzenia popłynęły również od samorządowców, którzy ciepło wypowiadali się o giżyckich policjantach i ich zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Życzenia te złożył Mirosław Dariusz Drzażdżewski Starosta Powiatu oraz Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta Giżycka. Życzenia na ręce Komendanta Powiatowego złozyli także pozostali zaproszeni goście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *