GIŻYCKO: Zapowiedź LXXVIII sesji Rady Miasta Giżycko | 25.01.2023 – Magna Masuria

GIŻYCKO: Zapowiedź LXXVIII sesji Rady Miasta Giżycko | 25.01.2023

0

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU odbędzie się 25 stycznia (środa) 2023 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Giżycku  BIP – informacja o LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXV/20/2022 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 13.12.2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr LXXVI/21/2022 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 28.12.2022 r.
 5. Wręczenie nagrody Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy” giżyckiemu Stowarzyszeniu „BRAT KOT” przez Członka Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panią Jolantę Piotrowską.
 6. Przedstawienie Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027, z uwzględnieniem subregionu Wielkich Jezior Mazurskich.
 7. Komunikaty i informacje.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2023 – 2031. PROJEKT NR 1
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok. PROJEKT NR 2
 11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019 – 2023. PROJERKT NR 3
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. PROJEKT NR 4
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Giżycko na zakup trzech autobusów, w ramach projektu realizowanego przez Gminę Giżycko pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko”. PROJEKT NR 5
 14. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 6
 15. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
 16. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 8
 17. Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2023 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Giżycku za 2022 rok.
 19. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2023 rok.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku za 2022 rok.
 21. Zamknięcie sesji.

Termin wspólnego posiedzenia:

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku  

–  23.01.2023 r. (poniedziałek) godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku aleja 1 Maja 14.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *