GIŻYCKO: Znęcał się nad żoną – teraz musi opuścić mieszkanie – Magna Masuria

GIŻYCKO: Znęcał się nad żoną – teraz musi opuścić mieszkanie

0

Dozór policyjny to wolnościowy, nie izolacyjny środek zapobiegawczy, który polega na tym, że podejrzany (oskarżony) pozostający na wolności, zobowiązany jest do wypełniania nałożonych na niego obowiązków. Ma on na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego przez ograniczenie swobody, polegającej na systematycznym kontrolowaniu i pozostawieniu podejrzanego do dyspozycji sądu lub prokuratury. Taki właśnie środek zapobiegawczy zastosowała miejscowa Prokuratura wobec 61-latka, podejrzanego o przestępstwo znęcania się nad żoną.

61-latek znęcał się nad swoją żoną psychicznie i fizycznie. Będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał kobietę słowami wulgarnymi, groził jej pozbawieniem życia i bił po całym ciele. Mężczyzna już wcześniej był krany za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą. Policjanci zatrzymali 61 – latka i umieścili go w policyjnej celi. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy funkcjonariusze przekazali do Prokuratury Rejonowej w Giżycku. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru policyjnego oraz nakazał natychmiastowe opuszczenie miejsca zamieszkania.

Przeciwdziałanie przemocy domowej, niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz ich rodzinom jest jednym z głównych zadań realizowanych przez policję. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członkowi rodziny naruszające ich prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody psychiczne, fizyczne, a także materialne. Znęcanie się i poniżanie to tajemnica wielu rodzin. Apelujemy, aby osoby dotknięte tą tragedią nie wstydziły się mówić o swojej sytuacji. W naszej komendzie zawsze czekają policjanci gotowi nieść pomoc ofiarom przemocy domowej. Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *