Informacja na Sesji Rady Miasta Kętrzyn o referendum – Magna Masuria

Informacja na Sesji Rady Miasta Kętrzyn o referendum

9

Podczas 22 Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 30 stycznia 2020 roku, doszło do niecodziennych wydarzeń. Pod koniec sesji, w punkcie 8: „Wolne wnioski, informacje, oświadczenia” mieszkaniec miasta pan Krzysztof Głusiec poinformował o powiadomieniu otrzymanym od Komisarza Wyborczego w Olsztynie. Powiadomienie to upoważnia mieszkańców Kętrzyna do zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kętrzyn Ryszarda Niedziółki przed upływem Kadencji.

„Szanowni mieszkańcy, radni i burmistrzowie miasta Kętrzyn.

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (dz. U. z 2019r. poz. 741) informuję, że powiadomienie Grupy Inicjatywnej o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego, w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kętrzyn przed upływem kadencji, wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III w dniu 29 stycznia 2020r.

Powiadomienie spełnia wymogi określone w art. 121 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym. Członkowie Grupy Inicjatywnej spełniają wymogi określone w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o referendum lokalnym tj. posiadają prawo wybierania do Rady Miejskiej w Kętrzynie. Powiadomienie zostało prawidłowo podpisane przez pełnomocnika inicjatora referendum. Pełnomocnik inicjatora referendum spełnia warunek określony w art. 12 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym, tj. posiada prawo wybierania do Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Komisarz wyborczy oświadczył, że można już zbierać podpisy poparcia referendum. Każda osoba, która wpisze się na listę poparcia ma zapewnioną ochronę prawną swoich danych osobowych. Karty poparcia będą zabezpieczone i przekazane tylko komisarzowi wyborczemu w Olsztynie. Żaden urzędnik w Kętrzynie nie będzie miał dostępu do kart poparcia.

Dziękuję za uwagę, a mieszkańców Kętrzyna zapraszam do wyrażenia swej własnej opinii w referendum.”

Od redakcji.

Tym razem nie pokażemy państwu zdjęć i wideo z sesji nagranych przez pracowników burmistrza Niedziółki. Pod koniec sesji okazało się, że transmisji nie było w internecie od jej rozpoczęcia a radnych miejskich o tym nie powiadomiono. Podobno nic się nie nagrało? Zapytamy burmistrza, dlaczego nie powiadomił radnych o braku transmisji? Dlaczego nie zapewnił transmisji z sesji za pomocą systemu zastępczego? Czy rada powinna być rozpoczęta, czy odłożona do chwili uruchomienia transmisji z sesji?

Czy to możliwe, że burmistrz Niedziółka kazał wyłączyć transmisję, by utrudnić przekazanie mieszkańcom informacji o zbieraniu podpisów, w sprawie odwołania burmistrza Niedziółki w referendum?

Dzisiaj otrzymaliśmy nagranie wideo, zrobione przez mieszkańca Kętrzyna, które zaczyna się bezpośrednio po informacji pana Krzysztofa, od wystąpienia pana Stanisława Kulasa, w sprawie niesprawiedliwych i zawyżonych opłat za odpady komunalne (śmieci) i trwa do zakończenia sesji. Nagranie publikujemy w pełnej wersji (ze względów technicznych podzielone na 3 części), aby mieszkańcy miasta mogli się przekonać, jak i dlaczego media opłacane publicznymi pieniędzmi wprowadzają w błąd mieszkańców Kętrzyna.

9 thoughts on “Informacja na Sesji Rady Miasta Kętrzyn o referendum

 1. Wystąpienie pana Kulasa rzeczowe. Burmistrz Niedziółka nie podjął rękawicy rzuconej przez pana Kulasa w kontekście publicznej debaty na temat gospodarki odpadami. Nie podjął bo nie ma wiedzy i jest ogólnie cienki.

   1. Dyskutować i debatować o zawyżonych cenach śmieci. O obliczeniach burmistrza opartych o nieprawdziwych, szacunkowych danych. 31,8 to czwarta najwyzsza cena w Polsce wśród prawie 2,5 tysiąca gmin! O tym trzeba dyskutować aby zatrzymać ta niesprawiedliwa podwyżkę śmieci!

 2. No to nie ładnie postąpił Niedziółka nie informując radnych i osób będący na obradach że nie jest sesja transmitowana .

 3. Co to było? Byłem radnym wielu kadencji ale czegoś takiego nie widziałem. Ktoś w ogóle prowadził te „obrady”? Jak można nazwać zachowanie burmistrza, który tak po prostu wychodzi w trakcie czyjegoś wystąpienia? Nie był zainteresowany co ma do powiedzenia młody mieszkaniec miasta bo on i tak wie swoje? Czy tak by postąpił w czasie jakiegoś zebrania wyborczego?

  1. HJM, cóż za epidersja! Gdzie miałeś oczy jak KH wychodził z sesji, w szczególności jak była na sali pewna osoba. Ryja nie darłeś. Bo to twój idol. „młody mieszkaniec miasta” a tekst podany przez starego?

 4. Transmitowanie, przechowywanie i udostępnianie nagrań z obrad rady miasta za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk to zadanie instytucji samorządowych, które obowiązuje od kadencji 2018–2023. Obowiązek ten został wprowadzony do ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r., poz. 130). Zgodnie z dodanym przepisem art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 506) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Na sesji rady miasta został naruszony ww. przepis. Kto za to odpowiada?

 5. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego rady jest organizowanie pracy rady.
  W związku z powyższym to on powinien dopilnować i sprawdzić czy obrady rady miasta są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Niestosowanie się do przepisu dającego mieszkańcom prawo dostępu do transmisji z sesji, a także udostępniania w Internecie nagrania z obrad narusza prawo. Przewodniczący ma obowiązek organizacji prac rady i jeśli nie robi tego zgodnie z przepisami prawa, to podlega karze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *