KĘTRZYN: Były komendant PSP Kętrzyn prawomocnie skazany! – Magna Masuria

KĘTRZYN: Były komendant PSP Kętrzyn prawomocnie skazany!

3

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 28 kwietnia 2023 r. utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Szymona S. za to, że ułatwił pięciu innym osobom złożenie fałszywych zeznań w związku z tragicznym wypadkiem podczas ćwiczeń na terenie komendy straży pożarnej w Kętrzynie.

Szymon S. został oskarżony o przekroczenie uprawnień i podżeganie do składania fałszywych zeznań w związku z tragicznym wypadkiem podczas ćwiczeń na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Według ustaleń prokuratora, Szymon S. jako Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, po zaistnieniu w dniu 14 czerwca 2018 r. wypadku na terenie Komendy, w którym poważne obrażenia odniósł strażak (zmarł 14 lipca 2018 r.), miał podżegać pięciu innych, bezpośrednio mu podległych strażaków do składania fałszywych zeznań, co do rzeczywistego przebiegu wypadku i jego przyczyn. Zdaniem prokuratora, oskarżony miał polecać im trzymanie się jednej ustalonej wersji zdarzeń zatajającej fakt, że w trakcie przeprowadzanego szkolenia oddawano skoki z wysokości na skokochron. W wyniku takich działań oskarżonego strażacy mieli złożyć fałszywe zeznania podczas przesłuchania w komendzie kętrzyńskiej policji w dniu 18 czerwca 2018 r.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 31 maja 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie. Szymon S. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 20 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie uznał oskarżonego za winnego przekroczenia swoich uprawnień Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. W ocenie Sądu Rejonowego, oskarżony po zaistnieniu wypadku na terenie komendy ułatwił pięciu innym podległym mu strażakom złożenie fałszywych zeznań w ten sposób, że utwierdził ich w przekonaniu, aby trzymali się jednej, ustalonej fałszywej wersji zdarzenia polegającej na zatajeniu faktu, że były oddawane skoki na skokochron. W rezultacie strażacy złożyli fałszywe zeznania. Przy czym Sąd Rejonowy zmienił kwalifikację prawną czynu zarzucanego oskarżonemu na pomocnictwo do popełnienia przestępstwa polegającego na złożeniu fałszywych zeznań.

Szymon S. został za to skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Z uwagi na dobrą opinię o oskarżonym i dotychczasową niekaralność wykonanie orzeczonej kary zostało zawieszone na okres 2 lat próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci dwuletniego zakazu wykonywania zawodu strażaka oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ocenie Sądu Rejonowego, na oskarżonym jako Komendancie Straży Pożarnej ciążyła szczególna odpowiedzialność. Zawód strażaka to zawód zaufania społecznego. Strażacy, wykonując swój zawód, odpowiadają za zdrowie i życie drugiego człowieka. Zdaniem Sądu Rejonowego, komendant Szymon S. dla strażaków zeznających w sprawie był autorytetem, cieszył się ich zaufaniem i poważaniem, ale swoją bardzo dobrą opinię zaprzepaścił, nadużył swojego stanowiska komendanta, postępując karygodnie.

Wyrok Sądu Rejonowego został zaskarżony przez oskarżonego i jego obrońcę.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym dniu 28 kwietnia 2023 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji. Tym samym Sąd Odwoławczy uznał ustalenia faktyczne poczynione w tej sprawie przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie za w pełni prawidłowe.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

3 thoughts on “KĘTRZYN: Były komendant PSP Kętrzyn prawomocnie skazany!

  1. Niech wraca Pan Kozyra i zrobi porządek. Byli już uzdrowiciele gminy i Wiśniewski i Kamińska.

  2. O LOSIE, CO SIĘ DZIEJE, GDY WŁADZA JEST W RĘKACH NIEODPOWIEDNICH OSÓB. CZUJĄ SIĘ PANAMI ŚWIATA, A POTEM MAJĄ TYLKO WSTYD NA CAŁĄ OKOLICĘ LUB POLSKĘ… A TAK POZA TYM TO ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU, POWODUJE WIELE CHORÓB, PROWADZI DO ZAWAŁÓW. O!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *