KĘTRZYN: Kolejna ustawka burmistrza Niedziółki? – Magna Masuria

Niedziółka w dniu 9 maja 2023 r. ogłosił dwa przetargi pisemne nieograniczone na oddanie w 10-letnią dzierżawę nieruchomości położonych w Kętrzynie przy ul. Obrońców Westerplatte 19 oraz przy ul. Chrobrego 12 wraz ze znajdującymi się na nich budynkami o funkcjach oświaty, nauki, kultury i sportu, które przeznaczone są na prowadzenie niepublicznych przedszkoli.

Wiele wątpliwości do tego przetargu ma radny Zbigniew Nowak. Na czerwcowej Sesji Rady Miasta mówił: – w mojej ocenie Burmistrz Miasta Kętrzyn, określając dodatkowe warunki, jakie mają spełniać oferenci przetargu, którzy będą dyrektorami przedszkoli lub zatrudniać osoby na stanowisko dyrektora, narusza w sposób istotny obowiązujące przepisy Prawa Oświatowego.

Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości, radny Zbigniew Nowak, zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o zbadanie prawidłowości ogłoszonego przetargu na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn i wyrażenie opinii.

Dlaczego radny ma wątpliwości, co do tego przetargu?

Na pierwszy rzut oka od razu można stwierdzić, że z tymi przetargami jest coś nie tak. Zawarta w nich treść wskazuje jakby oba przetargi były „skrojone” pod jedną i tę samą osobę. Czyżby była powtórka z rozrywki jaką doświadczyliśmy w 2020 roku? Warto przypomnieć, że wówczas jedna osoba otrzymała pod zarządzanie trzy niepubliczne przedszkola.

W obecnych przetargach burmistrz Niedziółka stawia warunek. Oferentem może być osoba, która prowadziła przedszkole przez okres nie krótszy niż 5 lat w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert lub ma dysponować osobą, która taki warunek spełnia. Tak skonstruowane warunki stawiane oferentom eliminują np. osoby, które od lat pracują w przedszkolach, jako nauczyciele, ale nie zajmowały stanowiska dyrektora czy jego zastępcy.

Pytania, a zarazem odpowiedzi nasuwają się same. Jednak przekonamy się w najbliższej przyszłości czy ta oferta była „skrojona” pod konkretną osobę.

11 thoughts on “KĘTRZYN: Kolejna ustawka burmistrza Niedziółki?

  1. Miała być transparentność, otwartość, nowe możliwości! Jest za to zamordyzm, knucie i kolesiostwo! Nie tędy droga Ryszardzie!

    1. Niemowa i transparentność? Ludzie wy zapomnieliście jaki on był jak był starosta. Kętrzyn dał się zmanipulować…

  2. Tutaj CBA i NIK puścić. Pewnie nieźle kwiatki by poszły? Dlaczego miasto nie skontrolowało Misia Uszatka? Co macie do ukrycia?

  3. Jedyny radny Nowak coś działa, a te pisuary siedzą i klepią się po plecach bo boją się cokolwiek ruszyć. No ale co oni zrobią? Jarus rządzi więc i im dobrze. Co oni zrobią po wyborach ja pisuar je przegra z kretesem?

  4. Do sprawy opisanej przez pana Redaktora dodać też należy, że na tej samej sesji padło również ciekawe pytanie radnego, czy przedszkole Miś Uszatek jest objete kontrolą prowadzoną przez urzędników miasta, kontrolujących przedszkola niepubliczne.

  5. Przez nieopłacenie apelacji w terminie miasto Kętrzyn straciło 4 miliony z tytułu roszczeń przedszkoli. Czy tak, panie Niedziólka? To się nazywa niegospodarność panie były z-co Wróblu i jeszcze aktualny b-u Niedziółka. Stać Was na zrekompensowanie mieszkańcom z Waszych pieniedzy tych 4 milionów???Niedziółka, nie wystarczą tłumaczenia, ze roszczenia powstały za Hećmana. Niedziółka i Wróbel mieliście pilnować interesu mieszkańców Kętrzyna. a co zrobiliście? Nieopłaciliscie w terminie apelacji?? A wypłaty po kilkanaście tysięcy m-nie wpływały na czas??????

  6. Radni klepneli podwyżkę burmistrzowi, ten podniósł diety radnym i wszyscy zadowoleni. Przy wyborach będzie okazja podziękować Panom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *