KĘTRZYN: Młodzież odwiedziła KPP Kętrzyn – Magna Masuria

KĘTRZYN: Młodzież odwiedziła KPP Kętrzyn

0

fot. KPP Kętrzyn

Kętrzyńscy policjanci gościli w swoich progach uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie. Tematem zajęć były współczesne zagrożenia młodzieży oraz odpowiedzialność prawna nieletnich. Podczas spotkania funkcjonariusze omówili szereg przykładów negatywnych zachowań młodych ludzi, które mogą narazić ich na odpowiedzialność karną. Jednocześnie zwracali uwagę na sposoby unikania i zapobiegania tym zagrożeniom. Sporo czasu poświęcili również na rozmowę na temat bezpiecznych zachowań podczas zbliżających się ferii zimowych.

W czwartek (19.01.2023) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie w swoich progach gościli młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie. Podczas prelekcji zostały przedstawione przykłady z codziennej pracy policjantów zarówno czynów karalnych jak i przejawów demoralizacji, które posłużyły funkcjonariuszom do wyjaśnienia konsekwencji prawnych takich zachowań. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się także, jak unikać zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków i dopalaczy, czy niewłaściwym korzystaniem z sieci, a także z przemocą rówieśniczą. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości wśród młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji odurzających oraz promowanie aktywności w zakresie profilaktyki i zapobiegania zachowaniom niepożądanym, a także promowanie zasad bezpieczeństwa w szkole. Podczas spotkania sporo czasu poświęcili również na rozmowy o bezpiecznych zachowaniach podczas zbliżających się ferii zimowych.  Na koniec uczniowie mieli czas na zadawanie pytań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *