KĘTRZYN: Policjanci spotkali się z uczniami – rozmawiali o bezpieczeństwie i czynach zabronionych! – Magna Masuria

KĘTRZYN: Policjanci spotkali się z uczniami – rozmawiali o bezpieczeństwie i czynach zabronionych!

1

W ramach działań profilaktyczno–edukacyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie policjantki uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy.

Podczas spotkania funkcjonariuszki Policji przedstawiły zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Poinformowały również o zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącym pytania. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

źródło: KPP Kętrzyn

1 thought on “KĘTRZYN: Policjanci spotkali się z uczniami – rozmawiali o bezpieczeństwie i czynach zabronionych!

  1. Komedia ci co czerpią korzyści z przestepstw nauczali dzieci jak nie wejść w przestępstwa.Zupełnie jak ksiądz na rekolekcjach seks pozamałżeński jest grzechem a oni żyją w celibacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *