KĘTRZYN: Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Straży Granicznej – Magna Masuria

KĘTRZYN: Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Straży Granicznej

8

13 października br., Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w otwarciu centrum nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie i uruchomieniu bariery elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli Minister SWiA Mariusz Kamiński, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, Zastępca Komendanta Głównego SG ds. logistycznych gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska oraz komendanci obu kętrzyńskich jednostek – gen. bryg. SG Tomasz Zybiński i płk SG Adam Pacuk.

Meldunek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej złożył Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński. 

Następnie Prezydent RP Andrzej Duda i Minister SWiA Mariusz Kamiński spotkali się z kadrą kierowniczą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i Centrum Szkolenia SG. Kolejnym punktem wizyty była odprawa służbowa, podczas której Prezydentowi RP oraz Ministrowi SWIA przedstawiono bieżącą sytuację na granicy polsko-rosyjskiej.

Głównym wydarzeniem  dzisiejszego dnia było otwarcie centrum nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie i uruchomienie bariery elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej. Goście mogli zobaczyć jak wygląda nowo powstałe centrum nadzoru, a funkcjonariusze SG-operatorzy zaprezentowali możliwości  bariery elektronicznej.

System perymetrii działa na całej długości granicy z Rosją. Bariera elektroniczna to ważny element technicznego systemu zabezpieczenia  granicy, dzięki któremu funkcjonariusze SG będą mogli skutecznie realizować swoje zadania w ochronie zewnętrznej granicy UE. 

Wizyta zakończyła się wspólnym obiadem Prezydenta, Ministra oraz Szefów SG ze słuchaczami kursu oficerskiego CSSG.

8 thoughts on “KĘTRZYN: Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Straży Granicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *