KĘTRZYN: Sąd uznał byłego Komendanta PSP w Kętrzynie za winnego! [AKTUALIZACJA] – Magna Masuria

KĘTRZYN: Sąd uznał byłego Komendanta PSP w Kętrzynie za winnego! [AKTUALIZACJA]

0

fot. PSP Mrągowo

Sąd Rejonowy w Kętrzynie w dniu 20 października 2022 r. wydał wyrok skazujący wobec Szymona S. oskarżonego w związku z tragicznym wypadkiem podczas ćwiczeń na terenie komendy straży pożarnej w Kętrzynie. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby.

Szymon S. został oskarżony o przekroczenie uprawnień i podżeganie do składania fałszywych zeznań w związku z tragicznym wypadkiem podczas ćwiczeń na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Według ustaleń prokuratora, Szymon S. jako Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, po zaistnieniu w dniu 14 czerwca 2018 r. wypadku na terenie Komendy, w którym poważne obrażenia odniósł strażak (zmarł 14 lipca 2018 r.), miał podżegać pięciu innych, bezpośrednio mu podległych strażaków do składania fałszywych zeznań, co do rzeczywistego przebiegu wypadku i jego przyczyn. Zdaniem prokuratora, oskarżony miał polecać im trzymanie się jednej ustalonej wersji zdarzeń zatajającej fakt, że w trakcie przeprowadzanego szkolenia oddawano skoki z wysokości na skokochron. W wyniku takich działań oskarżonego strażacy mieli złożyć fałszywe zeznania podczas przesłuchania w komendzie kętrzyńskiej policji w dniu 18 czerwca 2018 r.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 31 maja 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie. Szymon S. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 20 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie uznał oskarżonego za winnego przekroczenia swoich uprawnień jako Komendant Powiatowej Straży Pożarnej. W ocenie Sądu, oskarżony po zaistnieniu wypadku na terenie komendy ułatwił pięciu innym podległym mu strażakom złożenie fałszywych zeznań w ten sposób, że utwierdził ich w przekonaniu, aby trzymali się jednej, ustalonej fałszywej wersji zdarzenia polegającej na zatajeniu faktu, że były oddawane skoki na skokochron. W rezultacie strażacy złożyli fałszywe zeznania. Przy czym Sąd zmienił kwalifikację prawną czynu zarzucanego oskarżonemu na pomocnictwo do popełnienia przestępstwa polegającego na złożeniu fałszywych zeznań.

Szymon S. został za to skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Z uwagi na dobrą opinię o oskarżonym i dotychczasową niekaralność wykonanie orzeczonej kary zostało zawieszone na okres 2 lat próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci dwuletniego zakazu wykonywania zawodu strażaka oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W ocenie Sądu, na oskarżonym jako Komendancie Straży Pożarnej  ciążyła szczególna odpowiedzialność. Zawód strażaka to zawód zaufania społecznego. Strażacy, wykonując swój zawód, odpowiadają za zdrowie i życie drugiego człowieka. Zdaniem Sądu, komendant Szymon S. dla strażaków zeznających w sprawie był autorytetem, cieszył się ich zaufaniem i poważaniem, ale swoją bardzo dobrą opinię zaprzepaścił, nadużył swojego stanowiska komendanta, postępując karygodnie.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *