KĘTRZYN: Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie st. bryg. Tomasza Syguły – Magna Masuria

KĘTRZYN: Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie st. bryg. Tomasza Syguły

0

12 stycznia 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Tomasza Syguły – Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie.

W uroczystości wziął udział p.o. Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski, były Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. w stan. spocz. Tomasz Komoszyński, były zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. w stan. spocz. Adam Jastrzębski, Komendanci Powiatowi i Miejscy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele służb mundurowych z powiatu kętrzyńskiego, przedstawiciele samorządów z powiatu kętrzyńskiego, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie, a także Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kętrzyńskiego.

Odchodzący na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. mgr Tomasz Syguła służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1994 r. jako słuchacz-kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły, z dniem 01.09.1996 r. podjął służbę stałą w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie na stanowisku specjalisty ratownika. Od 01.01.1999 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie poczynając od stanowiska dowódcy zastępu, dowódcy sekcji w jednostce ratowniczo-gaśniczej poprzez inspektora, starszego inspektora, młodszego specjalisty, specjalisty w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej ostatecznie do kierownika sekcji kadrowo-organizacyjnej.

W 2001 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Olsztynie na kierunku politologia w zakresie integracji europejskiej uzyskując tytuł licencjata, następnie w 2004 r. ukończył Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Administracji na kierunku administracja w zakresie administracji publicznej uzyskując tytuł magistra. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Zarządzania, Instytut Kształcenia Podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2017 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zarządzania kryzysowego oraz w 2021 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. powołany został przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Sprawował bezpośredni nadzór nad sprawami operacyjnymi, kwatermistrzowsko-technicznymi, jak również Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Od 28 października 2022 r. został przeniesiony do pełnienia służby na stanowisku p.o. Komendanta Powiatowego w Komendzie Powiatowej w Kętrzynie. Z dniem 23 listopada 2022 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Przez cały okres służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie szeregu szkoleń i kursów specjalistycznych w szczególności ukierunkowanych w działaniach ratownictwa podwodnego.

st. bryg. Tomasz SYGUŁA brał udział i dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi,  podczas których zlikwidowano zagrożenie dla życia i mienia. 18 czerwca 2022 r. koordynował bardzo trudnymi działaniami poszukiwawczymi 8-letniej dziewczynki, która znajdowała się pod powierzchnią wody w zatopionej łodzi motorowej na jeziorze Tałty w miejscowości Mikołajki.

04.05.2023 roku został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Na zakończenie strażackiej służby dziękujemy za krótki, lecz bardzo dobrze wykorzystany czas podczas służby w kętrzyńskiej Komendzie. Życzymy wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności poza służbą w Państwowej Straży Pożarnej.

źródło: PSP Kętrzyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *