KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – WIRTUALNE ZGŁOSZENIA, REALNE DZIAŁANIA – Magna Masuria

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – WIRTUALNE ZGŁOSZENIA, REALNE DZIAŁANIA

0

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której przy pomocy komputera lub telefonu, można w prosty i anonimowy sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Zgłoszenia naniesione na mapę trafiają do policjantów, którzy bezpośrednio zajmują się rozwiązaniem wskazanego problemu. Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to narzędzie, które sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem a Policją. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i oczekiwanych sposobów ich eliminowania. Ponadto, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wykorzystuje informacje uzyskane na podstawie własnych ustaleń, czyli między innymi poprzez wykorzystanie statystyk policyjnych, informacji uzyskanych od podmiotów pozapolicyjnych oraz na podstawie wyników badań opinii publicznej. To dzięki informacjom przekazanym przez społeczeństwo, Policja może jeszcze lepiej zapewniać bezpieczeństwo, reagując na wskazane na mapie zagrożenia. Dla przypomnienia, dzięki pobraniu aplikacji na telefon możemy bez wychodzenia z domu, anonimowo poinformować Policję o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Taki sposób kontaktu, przy panującej pandemii jest w 100% bezpieczny dla osoby zgłaszającej. Do każdego zgłoszenia podchodzimy rzetelnie i weryfikujemy je, a gdy jest taka potrzeba przekazujemy również do innych podmiotów pozapolicyjnych.

Przypomnijmy „krok po kroku” zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

  • otwieramy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa pod adresem internetowym:  https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
  • akceptujemy regulamin,
  • chcąc dodać zgłoszenie, należy na początku wybrać na mapie obszar, który nas interesuje,
  • następnie, za pomocą czerwonej ikony „dodaj zagrożenie”, dodajemy do mapy występujące niebezpieczeństwo, wybierając je z katalogu zawierającego ponad dwadzieścia pozycji, należy wskazać konkretny punkt na mapie oraz datę zdarzenia.

Dzięki temu Policja będzie mogła przeanalizować pojawiające się potencjalnie niebezpieczne sytuacje i zaplanować działania prewencyjne.

Każde, nowo dodane zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym. Następnie poddawane jest weryfikacji i wówczas zmienia kolor na żółty. Jeśli zostanie potwierdzone, uzyskuje kolor czerwony. Gdy zaś weryfikacja zagrożenia jest negatywna, znacznik przyjmuje kolor szary i znika z oficjalnej mapy. Jednakże nadal zgłoszenie widoczne jest dla policyjnego koordynatora mapy.

Nie możemy zapominać o tym, że bardzo często to od nas zależy, czy i jak szybko, zostanie wyeliminowane zagrożenie. Bardzo cieszy nas fakt, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest coraz bardziej popularna i że mieszkańcy wielokrotnie z niej korzystają.

Zapamiętaj, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji, ale w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *