Lekcja dla Pana, Panie Burmistrzu! – Magna Masuria

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Burmistrz Niedziółka odrzucił wniosek pana Stanisława Kulasa (złożony w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców) o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyżce opłaty śmieciowej argumentując, że jest to wniosek „populistyczny i bezprzedmiotowy”.

Populistyczny” według Słownika PWN W. Doroszewskiego oznacza: popierany lub lansowany dla idei, zamierzeń, głównie politycznych i ekonomicznych, zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa w celu uzyskania jego poparcia i zdobycia wpływów lub władzy.

Bezprzedmiotowy” zaś to taki, który nie ma żadnej podstawy ani przyczyny.

Nie uważamy, żeby Panu Stanisławowi zależało na lansowaniu wniosku dla idei lub by jego celem złożenia tego wniosku było zdobycie przez to władzy. Nie uważamy również, by wniosek powstał bez przyczyny. Ktoś ma odwagę na podstawie logicznych przesłanek prosić o dialog w imieniu mieszkańców a w zamian za to zamyka się mu usta łatką populizmu…

To nie Pan Stanisław Kulas dążył do zdobycia władzy obiecując zatroszczyć się o mieszkańców Kętrzyna, ich interes ekonomiczny… Mieszkańcy komu innemu zaufali i powierzyli dbałość o swój interes ekonomiczny w wyborach 2018 roku. I mają zupełnie logiczne przesłanki ku temu, by twierdzić, że 400 kg śmieci rocznie na głowę nie produkują, a gdy podają przyjętą przez Radę Miasta kwotę 31,80 zł od osoby – mieszkańcy wielu miast w Polsce nie mogą uwierzyć w to, co słyszą…

Łatkami „populistyczny”, „bezprzedmiotowy” można łatwo zakończyć temat na posiedzeniu Rady Miasta, gdy jest się otoczonym przez marionetki swojego systemu, lecz nie da rady już pociągnąć za sznurki tak, by mieszkańcy temu przyklasnęli. Bo mieszkańcy Kętrzyna to przecież nie marionetki systemu… „

Iggy

Opublikowany powyższy tekst został nadesłany przez jednego z naszych czytelników.

7 thoughts on “Lekcja dla Pana, Panie Burmistrzu!

  1. Pan burmistrz Niedziółka dla swoich oponentów ma jedno magiczne słowo „populizm” Tak z reguły reaguje na słuszne wnioski i uwagi a nawet zarzuty, bo nie ma na tyle woli, by starać się w rzetelnej na argumenty dyskusji, starać się przekonać do swoich racji. Zresztą czego Wy chcecie od tego człowieka. Po jego wyrazie twarzy widać, jak się chłopina na tych sesjach męczy, a tu mu będzie jakiś tam radny albo mieszkaniec głowę zawracał.

  2. Przecież to jak grochem o ścianę. Mają jeszcze 4 lata (nie)rządów i wszystko w nosie. Potem będą liczyć na amnezję wyborców i co gorsza zaczną nowe obiecanki, w które naiwne owieczki uwierzą. Najgorsze jest chyba to, że o wszystko oskarżają poprzedników, a sami czym zasłynęli? Chyba tylko zwykłą socjotechniką. Fakt, w manipulacji są mistrzami!

  3. Jestem rozczarowany, bardzo rozczarowany i aż nie chce mi się w to wierzyć, ale niestety to prawda. Myślałem, że Krwawy Ryszard ma problemy z wysławianiem się, na nic się zdały wydatkowane pieniądze na konsultacje z wróbelkiem w starostwie, pieniądze wydane w błoto, ale jest gorszy problem, Ryszard nie zna znaczenia słów, wstyd to straszne uchybienie na tak ważnym stanowisku. Od kogo mają się uczyć mieszkańcy należytego słownictwa jak władza nie umie należycie posługiwać się językiem polskim, tragedia i farsa!!!.

  4. Dla mieszkańców Kętrzyna, którzy nie godzą się z podwyżką opłat za śmieci mam radę. Tą uchwałę można podważyć ponieważ do końca nie wiadomo ilu radnych głosowało „ZA” ilu „PRZECIW”. Już choćby to, że system wykazał, iż radny Nowak głosował „ZA” A sam zainteresowany twierdzi, że był „Przeciw” stanowi podstawę do wyeliminowania jej z obrotu prawnego. Jeżeli „system” pomylił się w jednym przypadku to jaka jest gwarancja, że takich przypadków nie było więcej. Oczywiście zakładając, że to system zawinił.

  5. Panie HJM. Nie jestem pewien, czy uchwałę o podwyżce śmieci można wzruszyć, bo odejmując nawet głos mój i pani radnej Szymkiewicz i tak przeszłaby 13 głosami „za”. W tej jednak sprawie zasięgnę opinii prawnej i zwrócę się do organu nadzoru. Od początku uznaliśmy pomyłkę systemu zliczania głosów jednak redaktor Majchrzak przyjął wersję własną podał ją do publicznej wiadomości i takiej się trzyma. Wszyscy obserwatorzy doskonale widzieli jak głosowaliśmy i jesteśmy pewni, że nie tylko przez podniesienie ręki, ale i wciśnięcie przycisku na „NIE” glosowaliśmy przeciwko tej uchwale. Nie mogliśmy jednak na bieżąco reagować bowiem nie wyświetlano tzw. raportu z głosowania, który pokazuje jak poszczególny radny głosował. Gdyby raport był wyświetlony to pomyłkę byśmy zauważyli i podjęli decyzję o reasumpcji głosowania. Dopiero na sesji 12 grudnia, po raz pierwszy, po poszczególnych glosowaniach wyświetlany był raport i stwierdzono, że system pokazuje inne wyniki niż głosowanie ręczne. Po przeprowadzeniu kilku prób system pokazywał fałszywe dane i został wyłączony w dalszej części sesji. Ostatnia sesja jednak pokazała, że system elektronicznego zliczania głosów jest wadliwy i były z nim problemy na kilku poprzednich sesjach. Wydałem w tej sprawie oświadczenie i przekazałem je do publikacji red. Majchrzakowi, który jak Pan wie, nie opublikował go. Taki to z niego rzetelny redaktor, który drukuje to co mu pasuje. Pozdrawiam

    1. Panie Zbigniewie Nowak zwraca się Pan do „HJM” per Pan czyli się znacie. Może Pan podać imię i nazwisko tej osoby? Bo coś mi się wydaje że odpowiada Pan sam sobie. Jeśli się mylę to proszę podać imię i nazwisko tej osoby. Chyba że ma Pan w zwyczaju czytać komentarze anonimowych osób i na nie odpowiadać. Jeśli się nazwę „blada pupa też mi Pan odpowie?

  6. Pan HJM to postać znana w Kętrzynie, bo używa tego skrótu od lat. Większość komentujących wie kto to jest.Mam pytanie, co jest nazwiskiem w powyższym komentarzu Blada czy pupa?Jeśli się żąda podawania nazwisk to najpierw samemu trzeba podać swoje nazwisko. Jakby HJM chciał podać swoje nazwisko to by podał. Pan Nowak szanuje tych, którzy komentują i być może zna pana HJM ale nie czuje się upoważniony do podawania jego nazwiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *