LIDZBARK WARM.: Dlaczego nie rozpatrzono skargi mieszkanki na Sesji Powiatu? – Magna Masuria

LIDZBARK WARM.: Dlaczego nie rozpatrzono skargi mieszkanki na Sesji Powiatu?

1

fot. Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

31 sierpnia br., odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, podczas której powinna być procedowana skarga mieszkanki powiatu. Skarga dotyczyła – według skarżącej – nieprawidłowości w wypowiedzeniu umowy najmuj przez starostę lidzbarskiego – Jana Harhaja. Niestety rada powiatu lidzbarskiego na sierpniowej sesji nie rozpatrzyła tej skargi – a powodem tego działania może być również związek ze sprawą męża skarżącej.

Z pozyskanych przez naszą redakcję informacji wynika, że pani Marlena Andrukajtis od trzech lat wynajmowała lokal w budynku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, który zarządzany jest przez Starostwo. W marcu 2023r., starostwo przedłużyło umowę najmu lokalu, natomiast po czterech miesiącach użytkowania – w dniu 31 lipca 2023r. – starosta lidzbarski wypowiedział umowę.

Pani Marlena Andrukajtis czując się niezadowolona z decyzji złożyła skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Lidzbarskiego. Wspomniana Komisja uznała, że skarga jest zasadna, a sprawą powinna zając się Rada Powiatu. Niestety jak już wcześniej wspomnieliśmy Rada Powiatu nie rozpatrzyła skargi nie wprowadzając jej do porządku obrad. 10 radnych głosowało przeciwko wprowadzeniu do porządku obrad skargi, natomiast sześciu radnych było za. Niestety termin dotyczący rozpatrzenia skargi przez radę upłynął w dniu 2 września, a pani Andrukajtis pozostało jedynie złożenie skargi do organu nadzorczego na pracę powiatowych radnych.

Powodem tego stanu rzeczy może być sprawa męża pani Andrukajtis czyli Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, który został brutalnie pobity przez osobę z bliskiego otoczenia starosty lidzbarskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy, a postępowanie prokuratorskie toczy się aktualnie w Prokuraturze w Gostyninie – o czym wkrótce szerzej napiszemy na łamach naszego portalu.

Do sprawy wrócimy wkrótce.

1 thought on “LIDZBARK WARM.: Dlaczego nie rozpatrzono skargi mieszkanki na Sesji Powiatu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *