Niedziółka nie otrzymał wotum zaufania! – Magna Masuria

Niedziółka nie otrzymał wotum zaufania!

23

Za nami jest już czerwcowa Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad radni debatowali nad udzieleniem dla burmistrza Niedziółki absolutorium oraz wotum zaufania.

Na samym początku sesji głos zabrał Ryszard Niedziółka, który dwoił się i troił omawiając na podstawie prezentacji budżet miasta za rok 2019. Pokazywał statystyki i przedstawiał suche liczby. Dodatkowo raport o stanie miasta otrzymali wszyscy radni, który został zrobiony przez miejskich urzędników. W tamtym roku raport o stanie miasta wykonała firma prawnicza, której zapłacono około 72 tysiące złotych.

W ogólnym rozrachunku raport miał pozytywny odbiór wśród radnych. Cieszył ich fakt, że został stworzony przez urzędników, a nie zewnętrzne firmy. Mówili o tym zarówno radni opozycji i sprzyjający burmistrzowi radni klubu AS. Zbigniew Nowak stwierdził, ze raport jest dobry, ale mógłby być lepszy. Czy miał rację? Tak. Rację radnemu przyznał sam burmistrz Niedziółka, który powiedział, że mógł umieścić w nim dodatkowe informacje takie jak np. rynek pracy w Kętrzynie.

Następnie radni miejscy przystąpili do głosowania nad wotum zaufania. Burmistrz NIE UZYSKAŁ WYMAGANEJ BEZWZGLĘDNEJ większości głosów wśród radnych. Na 19 obecnych aż 11 radnych wstrzymało się od głosu. To „żółta kartka” dla Niedziółki.

Po głosowaniu widać było zdenerwowanie u burmistrza Niedziółki, który nerwowo wstał i zabrał głos. Podziękował tym, którzy głosowali za udzieleniem dla niego wotum, zaś reszcie ze złośliwością życzył refleksji nad tym, co zrobili.

Można powiedzieć, że w pewnym sensie dla Ryszarda Niedziółki, powtarza się historia z czasów kiedy był starostą kętrzyńskim. Wśród radnych urosło niezadowolenie i nie przekonał ich działaniami, zwłaszcza ostatnimi w sprawie niepublicznych przedszkoli.

Ryszard Niedziółka osiągnął połowiczny sukces uzyskując absolutorium minimalnym kosztem poparcia radnych. Za absolutorium głosowało 12 radnych.


23 thoughts on “Niedziółka nie otrzymał wotum zaufania!

 1. Pan Redaktor zapomniał dodać, że burmistrz otrzymał absolutorium dzięki trzem radnym z opozycji, bo w przeciwnym wypadku z absolutorium byłyby nici. Czyżby był to początek nowej koalicji?

  1. Co w takiej sytuacji powinien zrobić człowiek honorowy? Ano to: Nie macie do mnie zaufania to podaję się do dymisji. Podobna była sytuacja w powiecie. Czy mamy do czynienia z człowiekiem honorowym?

  1. Chcieliśmy napisac w artykule kto jak głosował jednak stwierdziliśmy, że poczekamy na protokół z sesji, aby nie było żadnych wątpliwości. Co do wotum zaufania mogę powiedzieć, że opozycja i pis byli przeciw oraz wstrzymywali się a AS byli za.

 2. Mnie interesuje to co mówił Pan Nowak. O jakie prywatne firmy chodzi i jakie kwoty? Chętnie poznam ja i nie tylko, jeżeli jest to prawda oczywiście. Może redaktor się zainteresuje jak Pan Nowak nie da rady.

    1. Nie wypowiedział tego wprost jednak każdy wie, że chodziło mu o Tygodnik, ponieważ tylko Tygodnik jest opłacany z kieszeni miasta.

 3. Jestem zawiedziony jak głosował radny Duczek już nie mówię o Toruńskim który wcześniej się odwrócił od Hecmana.
  Juz na 100% lepiej się zachował Rypina z PISu , energicznie zwrócił uwagę dla Wróbla.

 4. Ponownie zadaje pytanie czy P.Wrobel był zaproszony na Sesję, bo jeżeli nie to jego miejsce jak każdego mieszkańca jest na publice.
  Natomiast jeśli notorycznie przeszkadza to Pan Przewodniczacy posiada wiele możliwości dyscyplinujacych łącznie z usunięciem z sali obrad .
  Staowisko v – ce Burmistrza (jeszcze – myślę, że to kwestia czasu) nie upoważnia do specjalnego traktowania podczas obrad.

 5. Ci radni którzy się wstrzymali to są porostu niemoty. Co to za radny co nie ma zdania? Jak przychodzą na sesję nadzwyczajną to powinni wiedzieć o co idzie sprawa i głosują za lub przeciw. Mają pretensje do burmistrza o brak działań A co pokazali wstrzymujac się od głosu?

  1. Pokazali coś w rodzaju żółtej kartki, akurat w tym wypadku wstrzymanie się jest bardzo czytelne i zrozumiałe dla każdego, kto choć trochę rozumie jaki jest problem w kętrzyńskim samodządzie.

 6. To była Sesja zwyczajna aczkolwiek szczególna odbywająca się raz w ciągu roku,ponieważ Rada Miasta głosowała nad wotum zaufania oraz absolutorium dla Organu Wykonawczego jakim w tym przypadku jest Burmistrz Miasta.

 7. To jest prawda w tym przypadku głosy wsyrzymujace się skutkują podobnie jak przeciw
  Trzeba zauważyć, nieudzielenie Burmistrzowi wotum zaufania zgodnie z Art.28aa ust.10 w dwóch kolejnych latach może uruchomić procedurę przeprowadzenia referendum w/s odwołania Burmistrza.
  Natomiast gdyby nieudzielono absolutorium spowodowałoby to zgodnie z Art.28a ust.1 Ustawy o Samorzadzie Gminnym uruchomienie inicjatywy o przeprowadzeniu referendum automatycznie.
  Także jest to dla Burmistrza czas do pj refleksji,ponieważ jest to bardzo poważny sygnał, że w koalicji zgrzyta.

 8. Według mnie votum zaufania jest z punktu widzenia społeczno-politycznego ważniejsze od absolutorium. Jeżeli radni nie dadzą absolutorium przy pozytywnych opiniach, szczególnie Regionalnej Izby Obrachunkowej to ona uchwałę o nieudzieleniu absolutorium uchyli w trybie nadzoru i koniec. A tej uchwały o nieudzieleniu votum zaufania żaden organ nadzoru nie ma prawa uchylić. Rada nie udzielając Votum poinformowała burmistrza i społeczność Kętrzyna, że w roku 2019 burmistrz słabo wywiązywał się ze swoich obowiązków i nie radził sobie z realizacją zadań jakie miał do wykonania. Widocznie go przerosły.

 9. Z wieloma aspektami o których traktuje wpis powyżej należy się zgodzić nawet ze stwierdzeniem co jest ważniejsze udzielenie bądź nie absolutorium czy też wotum zaufania.
  Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kwestię która często jest demonizowana dotyczącą opinii czy to RIO czy Komisji Rewizyjnej.
  Pragnę zauważyć iż opinia jest tylko opinia i w żaden sposób nie jest wiążąca , to decyzja leży tylko i wyłącznie po stronie Rady Gminy/Miasta.
  Co do nadzoru nad podjetymi uchwałami w przypadku absolutorium taki sprawuje RIO ,prawda może uchylić taka uchwale ,ale to musi wynikać z racjonalnych przesłanek,natomiast Radzie przysługuje odwołanie od decyzji RIO.
  W przypadku innych uchwał nadzór sprawuje WOJEWODA,(dotyczy to również uchwały o udzieleniu, bądź nie wotum zaufania).

  1. Z podjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium czy wotum zaufania jest tak: Jeżeli organ nadzoru uchyli jedną bądź drugą uchwałę obojętne czy będzie to uchwała pozytywna bądź negatywna oznacza to, że takiej uchwały nie podjęto i absolutorium lub wotum zaufania nie udzielono. Trochę to dziwne ale tak jest. Tak właśnie było, w ubiegłym roku, w Barcianach.

   1. Do wyborcy. Uchwała o nieudzieleniu votum zaufania nie podlega nadzorowi i nie może być uchylona, w przeciwieństwie do uchwały o absolutorium, która podlega nadzorowi RIO.

    1. Hm. Nie wiem skąd Pan ma taką wiedzę. Każda uchwała rady gminy podlega nadzorowi i może być uchylona jeżeli jest niezgodna z prawem. Odsyłam Pana do wyroku WSA w Olsztynie a dnia 14 listopada 2019r. IISA/ol785/19. Ciekawy przypadek. Pozdrawiam

 10. Szanowni Państwo, jeżeli upór Pana Burmistrza będzie trwał może to spowodować rządy mniejszosciowe,które bywają w zasadzie destrukcja a nie sprawowanie władzy.
  Panie Burmistrzu czy warto kłaść na szali Miasto i Pana Wróbla !?

 11. Jestem przekonany ze Pan Burmistrz podejmie decyzję w sprawie odwołania Pana Wróbla szybko bo to jest dla dobra naszego Miasta.
  A Panu Burmistrzowi od początku kadencji na tym zależy.

 12. Jestem przekonany ze Pan Burmistrz podejmie decyzję w sprawie odwołania Pana Wróbla szybko bo to jest dla dobra naszego Miasta.
  A Panu Burmistrzowi od początku kadencji na tym zależy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *