PIŁKA NOŻNA: Rekordowy budżet i ważna zmiana w Programie Klub! Nabór na Operatora Programu – Magna Masuria

PIŁKA NOŻNA: Rekordowy budżet i ważna zmiana w Programie Klub! Nabór na Operatora Programu

0

Rozpoczął się nabór wniosków do nowej edycji Programu Klub. W formule programu zaszła istotna zmiana – ogłoszenie Programu dotyczy wyboru ogólnopolskiego Operatora Programu, który dokona rekrutacji klubów do wsparcia! Budżet na realizację tegorocznego Programu Klub jest najwyższy w historii i wynosi 66,5 miliona złotych.

Od momentu uruchomienia w 2016 roku Rządowego Programu Klub każdego roku ministerialne dofinansowanie otrzymuje kilka tysięcy klubów sportowych z całego kraju. Od czasu uruchomienia nakłady na program wzrosły o 180 procent – z 23,8 mln zł w 2016 roku do 66,5 mln w roku bieżącym.

– Jestem zdeterminowany aby poprzez jeden z naszych flagowych projektów konsekwentnie poprawiać warunki rozwoju małych i średnich klubów. Przykłady naszych wielkich mistrzów pokazują, że droga na szczyt niejednokrotnie zaczyna się właśnie w takich małych sportowych społecznościach – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego. Tylko w 2021 roku dofinansowanie w ramach programu przyznano 5172 klubom.

– W tym roku przeznaczyliśmy na Program rekordowy budżet 66,5 mln zł, a więc o 15% więcej w stosunku do poprzedniej edycji. Przede wszystkim zdecydowaliśmy się na zmianę w samej formule programu dlatego nabór, który dziś ogłaszamy, dotyczy wyboru ogólnopolskiego Operatora Programu. Wyłoniony w wyniku naboru operator dokona rekrutacji klubów, które zostaną objęte wsparciem – dodaje minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Nabór na Operatora Programu

Termin składania wniosków w naborze na ogólnopolskiego Operatora Programu został przedłużony do 22.02.2022 r.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 14.03.2022 r.

Wyłoniony w naborze Operator Programu przeprowadzi rekrutację klubów wnioskujących o wsparcie. Kolejnym etapem będzie podpisanie przez Operatora Programu umów z klubami i ich rozliczenie.

Rządowy Program Klub

Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Historia Rządowego Programu Klub

Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Rządowego Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Oferta resortu doskonale wpisała się w zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Dzięki Rządowemu Programowi Klub możliwe było dotarcie z pomocą finansową do tysięcy lokalnych środowisk sportowych.

W ramach ogłaszanych naborów każdego roku dotacje otrzymywało kilka tysięcy klubów sportowych: w 2016 r. – 2151, 2017 r. – 3352, 2018 r. – 3616, 2019 r. – 3885, 2020 r. – 4902, a w 2021 r. – 5172.

Dzięki udziałowi w Programie kluby w istotnym zakresie mogły uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji: http://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-dotyczacy-wylonienia-ogolnopolskiego-operatora-programu-klub

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *