POLSKA: Czas na szybkie działanie. Społeczeństwo domaga się uchwalenia tak zwanej ustawy Kamilka z Częstochowy – Magna Masuria

POLSKA: Czas na szybkie działanie. Społeczeństwo domaga się uchwalenia tak zwanej ustawy Kamilka z Częstochowy

0

Nadanie numeru druku sejmowego dla ustawy o ochronie małoletnich to dopiero początek procesu legislacyjnego. Potrzeba jeszcze wielu kroków, aby ustawa mogła zostać przyjęta. A czas nie sprzyja sprawie, bo wydłużenie prac może oznaczać kolejne tragedie dzieci.

W czwartek 15 czerwca br. o godz. 17:30 pod Sejmem odbędzie się społeczny wiec, podczas którego obywatele i obywatelki, poruszeni i poruszone śmiercią 8-letniego Kamila z Częstochowy, będą domagać się zmian systemu prawnego. Wszystko po to, żeby dzieci w Polsce nigdy więcej nie umierały w wyniku krzywdzenia.

1 czerwca został nadany numer druku sejmowego ustawie o ochronie małoletnich, potocznie zwanej ustawą Kamilka z Częstochowy. Choć ten krok jest ważny, bo otwiera drogę dla dalszych prac legislacyjnych, to jednak przed uchwaleniem ustawy konieczne jest przejście przez jeszcze osiem kolejnych etapów.

Następne kroki legislacyjne, które muszą zostać podjęte, to: pierwsze czytanie w Sejmie, prace w komisjach sejmowych oraz drugie czytanie w Sejmie. Po tych etapach projekt zostanie skierowany do Senatu, gdzie będzie podlegał kolejnym pracom komisji senackich. Głosowanie w Senacie może wiązać się z ewentualnymi poprawkami, które będą musiały zostać poddane pod kolejne głosowanie.

Ostateczny etap procesu legislacyjnego to głosowanie w Sejmie nad uchwałą Senatu ws. ustawy. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany przez Sejm, zostanie przekazany do podpisu prezydentowi, który ma możliwość jego zatwierdzenia lub zawetowania.

Jesteśmy dopiero na początku drogi i potrzeba jeszcze wielu kroków, aby ustawa mogła zostać przyjęta. Niestety, czas nie jest sprzymierzeńcem w tej sprawie, ponieważ każde wydłużenie procesu legislacyjnego niesie ryzyko kolejnych tragedii dzieci. Mamy jednak nadzieję, że posłowie i posłanki wszystkich opcji politycznych będą zdeterminowani, by ponad podziałami zapewnić większe bezpieczeństwo i ochronę dzieciom. Tego oczekujemy jako obywatele – mówi Renata Szredzińska, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Potrzebujemy pełnej mobilizacji polityków, aby jak najszybciej przyjąć ustawę o ochronie małoletnich. Każda chwila zwłoki oznacza kolejne zagrożenie dla dzieci w Polsce. Nie możemy pozwolić, aby dzieci w Polsce umierały w wyniku krzywdzenia – mówi Monika Kamińska, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Społeczny wiec „Chcemy ustawy Kamilka z Częstochowy! Dość przemocy wobec dzieci!”

W czwartek 15 czerwca br. o godz. 17:30 pod Sejmem odbędzie się społeczny wiec, którego celem jest wyrażenie poparcia dla tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy. Tego dnia obywatele i obywatelki, poruszeni i poruszone śmiercią 8-letniego Kamila z Częstochowy, będą domagać się skutecznych i natychmiastowych zmian systemu prawnego, aby zapobiec kolejnym przypadkom krzywdzenia dzieci w Polsce.

W wiecu m.in. udział wezmą: przedstawiciele Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a także ruch społeczny reprezentowany przez Piotra Kucharczyka i adw. Monikę Horna-Cieślak.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie złożenie w biurze podawczym w Sejmie petycji dotyczącej natychmiastowego uchwalenia tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy. Petycję podpisało ponad 30 tys. obywateli i obywatelek.

Ustawa o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawa Kamilka z Częstochowy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw to projekt poselski współtworzony przez m.in. wiceministra sprawiedliwości dr. Marcina Romanowskiego, który został złożony w Sejmie 12 maja br. Zawiera on szereg rozwiązań, mających na celu ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im kompleksowej pomocy w przypadku krzywdy. Projekt przewiduje m.in. analizę poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, wprowadzenie standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi, wprowadzenie krajowych strategii przeciwko przemocy wobec dzieci oraz przestępstwom seksualnym wobec dzieci oraz obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych.

Ustawę popiera Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i 23 inne organizacje pozarządowe w Polsce.

Link do projektu ustawy: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Petycja o natychmiastowe uchwalenie ustawy

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH cały czas zbiera podpisy pod petycją „DOŚĆ PRZEMOCY WOBEC DZIECI!”. Organizatorzy petycji domagają się natychmiastowego wprowadzenia ustawy, ponad podziałami politycznymi.

Link do petycji: DOŚĆ PRZEMOCY WOBEC DZIECI!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *