REGION: Bezwzględna kara pozbawienia wolności dla pijanego sprawcy wypadku drogowego – Magna Masuria

REGION: Bezwzględna kara pozbawienia wolności dla pijanego sprawcy wypadku drogowego

0

Sąd Rejonowy w Piszu w dniu 16 maja 2023 r. skazał na karę roku pozbawienia wolności Ireneusza C. oskarżonego o kierowanie pojazdem oraz spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu 8 grudnia 2022 r. na trasie Nowe Drygały – Drygały na terenie gminy Biała Piska. Według ustaleń śledczych Ireneusz C., kierując tego dnia samochodem osobowym marki KIA, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodował wypadek drogowy. Oskarżony dopuścił się tego czynu w ten sposób, że prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości (ponad 1,2 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) oraz nie zachowując należytej ostrożności, zjechał na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego uderzył w lewy bok prawidłowo jadącego samochodu osobowego marki Toyota, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. W wypadku tym pokrzywdzona została małoletnia pasażerka Toyoty, która w wyniku wypadku doznała obrażeń ciała naruszających czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kodeksu karnego. 

Sprawa przeciwko Ireneuszowi C. wpłynęła do Sądu Rejonowego w Piszu w dniu 14 marca 2023 r. Natomiast proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 16 maja 2023 r. Oskarżony w pierwszym dniu procesu przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, przeprosił rodzinę osoby pokrzywdzonej za to, co się stało i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, tj. o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Jeszcze w tym samym dniu Sąd Rejonowy w Piszu uwzględnił wniosek Ireneusza C. i ogłosił wyrok w tej sprawie. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconych mu przestępstw z art. 178a § 1 k.k. i art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k i wymierzył oskarżonemu zawnioskowaną karę łączną 1 roku pozbawienia wolności oraz orzekł łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat.

Ponadto, Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10 tys. zł. Sąd orzekł wobec oskarżonego także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej osoby małoletniej w kwocie 20 tys. złotych oraz obciążył oskarżonego kosztami procesu.

Sąd uwzględnił wniosek oskarżonego o wydanie wyroku bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, ponieważ okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą najmniejszej wątpliwości, oskarżyciel publiczny i ustawowy przedstawiciel małoletniej oskarżycielki posiłkowej, jak również jej pełnomocnik się temu nie sprzeciwili, a cele postępowania, w ocenie Sądu, zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. 

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *