REGION: Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej w regionie

0

Zarząd województwa ogłasza konkurs „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku”. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 marca 2023 roku.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stwarza możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe realizacji zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej.

Ideą inicjatywy, której wnioskodawcami mogą być gminy i powiaty z Warmii i Mazur, jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 825 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 proc., ale nie więcej niż 50 tys. zł.

– Do tej pory ze wsparcia skorzystało prawie 80 naszych samorządów – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Ponad 2,4 mln zł z budżetu województwa przeznaczyliśmy na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych w każdym zakątku województwa warmińsko-mazurskiego. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez doskonałej współpracy z naszymi gminami czy powiatami, które również przeznaczają na ten cel swoje finansowe środki. Wspólne działania mają przede wszystkim aktywizować mieszkańców regionu, bo sport jest nieodłącznym elementem naszego życia.

Dotacja celowa przyznawana będzie na realizację zadań, które zostaną zakończone do 20 grudnia 2023 roku. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 marca 2023 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/aktualnosci/8266-poprawa-i-rozwoj-infrastruktury-sportowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *