REGION: Rekordowa kwota na ochronę zabytków w regionie – Magna Masuria

REGION: Rekordowa kwota na ochronę zabytków w regionie

0

Samorząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2024 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru z województwa warmińsko-mazurskiego.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

– Łączna kwota na dotacje w tegorocznej edycji konkursu wynosi 1,7 mln zł – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – W porównaniu do ubiegłego roku została zwiększona o 200 tys. zł. W 2023 roku dofinansowanie otrzymały 42 projekty i liczę, że w najbliższych miesiącach zainteresowanie będzie jeszcze większe. Region Warmii, Mazur i Powiśla charakteryzuje się różnorodnością kulturową i etniczną. Dlatego poprzez inwestycje w obiekty, które posiadają wysoką wartość historyczną, chcemy je ocalić od zapomnienia. Naszym obowiązkiem jest bowiem ochrona zabytków i pozostawienie przyszłym pokoleniom korzyści płynących z tego bogactwa. 

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
– sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
– przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
– zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
– stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
– działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
– zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
– zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Nabór wniosków rozpocznie się 5 stycznia i zakończy 6 lutego 2024 roku.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/kultura/kultura/programy-i-konkursy/wnioski-i-formularze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *