REGION: Surowe kary dla siedmiu oprawców, którzy więzili kobietę – Magna Masuria

REGION: Surowe kary dla siedmiu oprawców, którzy więzili kobietę

0

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 4 czerwca 2024 r. ogłosił wyrok w procesie siedmiu mężczyzn oskarżonych o uwięzienie kobiety ze szczególnym udręczeniem. Pięciu z nich zostało za to skazanych na kary od 10 do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast wobec dwóch pozostałych oskarżonych zapadł wyrok uniewinniający.

Pod koniec listopada ub. roku do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko siedmiu mężczyznom oskarżonym między innymi o uwięzienie kobiety połączone ze szczególnym jej udręczeniem. Do zdarzenia tego miało dojść w okresie od 4 do 5 lutego 2023 r. w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna . Z uwagi na niejawność rozprawy bliższe okoliczności popełnienia czynów zarzucanych oskarżonym nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 6 lutego 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie i w całości toczył się za zamkniętymi drzwiami. Sąd uznał, że jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny dwóch osób pokrzywdzonych oraz obrażać dobre obyczaje.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 4 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał pięciu oskarżonych – Arkadiusza S., Radosława K., Marcina M., Łukasza P. i Krzysztofa M. – za winnych popełnienia zarzucanych im czynów. W związku z tym Radosław K. i Marcin M. zostali skazani na kary po 15 lat pozbawienia wolności, Arkadiusz S. – na karę 12 lat pozbawienia wolności, a Łukasz P. i Krzysztof M. – na kary po 10 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec tych oskarżonych także zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną kobietą oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów przez okres 10 lat. Ponadto, Sąd orzekł wobec Arkadiusza S., Radosława K., Marcina M., Łukasza P. i Krzysztofa M. pozbawienie praw publicznych na okres 5 lat, a także środek kompensacyjny, zobowiązując oskarżonych do zapłaty solidarnie na rzecz pokrzywdzonej kwoty 150 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę.

Tym samym wyrokiem Sąd uniewinnił Wojciecha W. i Mariusza S. od popełnienia zarzucanych im czynów.

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że wymierzone oskarżonym kary pozbawienia wolności są adekwatne do stopnia ich zawinienia oraz znacznego stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu. Sąd wziął pod uwagę również poprzednią karalność oskarżonych.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *