REGION: Zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku w Olsztynie – Magna Masuria

REGION: Zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku w Olsztynie

0

fot. TKO.pl

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 23 stycznia 2024 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji, skazujący Zbigniewa G. na karę 11 lat pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło rodzeństwo w wieku 23 i 25 lat.

Sprawa dotyczyła wypadku, do którego doszło wieczorem 11 listopada 2021 r. w rejonie skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Rybaki w Olsztynie.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w wydanym w dniu 7 września 2023 r. wyroku przyjął, że Zbigniew G. umyślnie naruszył wówczas zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oskarżony, kierując samochodem osobowym marki Audi A8, co najmniej trzykrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość na tym odcinku drogi, w terenie zabudowanym, poruszając się ze średnią prędkością 174 km/h. W ocenie Sądu, oskarżony tym sposobem uniemożliwił kobiecie kierującej samochodem Audi A6 bezpieczne wykonanie prawidłowo rozpoczętego manewru zmiany kierunku jazdy, dokonanie przez nią oceny prędkości, z jaką z naprzeciwka poruszał się kierowany przez niego pojazd oraz ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu. W rezultacie Zbigniew G. spowodował wypadek drogowy, w wyniku którego z bardzo dużą siłą uderzył w bok samochodu osobowego Audi A6. W następstwie tego wypadku zginęła kobieta kierująca Audi A6 oraz jej pasażer, przy czym, jak ustalił Sąd, Zbigniew G. po spowodowaniu tego wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.

Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał za to Zbigniewa G. na karę 11 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto, od oskarżonego na rzecz oskarżycieli posiłkowych (brata i rodziców ofiar wypadku) zostały zasądzone nawiązki w kwocie po 10 tys. zł. Oskarżony został obciążony również kosztami sądowymi

Sąd Rejonowy w uzasadnieniu wyroku wskazał, że oskarżony, poruszając się w terenie zabudowanym, co najmniej trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. W ocenie Sądu Rejonowego, nie ma żadnej racjonalnej przyczyny, która uzasadniałaby poruszanie się w terenie zabudowanym z tak dużą prędkością. I właśnie ta nadmierna prędkość była bezpośrednią przyczyną zaistniałego wypadku.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez obydwoje obrońców oskarżonego, którzy w swoich apelacjach podnieśli szereg zarzutów, w tym błędne przyjęcie przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, że oskarżony zbiegł z miejsca zdarzenia. W związku z tym autorzy apelacji wnieśli między innymi o zmianę wyroku poprzez wyeliminowanie z opisu czynu zachowania oskarżonego polegającego na zbiegnięciu z miejsca wypadku i orzeczenie kary oraz środków karnych łagodniejszego rodzaju.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 23 stycznia 2024 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji. Tym samym Sąd Odwoławczy uznał ustalenia faktyczne poczynione w tej sprawie przez Sąd Rejonowy w Olsztynie za w pełni prawidłowe.

Sąd odwoławczy w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że oskarżony, poruszając się pojazdem z prędkością ponad 170 km/h w terenie zabudowanym, stworzył rzadko spotykane zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego, w ocenie Sądu, kara wymierzona oskarżonemu jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości popełnionego czynu, jak również do stopnia naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozmiaru tragicznych skutków tego wypadku, w którym śmierć poniosły dwie młode osoby.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *