RESZEL: Kapliczka na trasie Reszel-Święta Lipka stanęła pod wodą! Katastrofa była blisko… – Magna Masuria

RESZEL: Kapliczka na trasie Reszel-Święta Lipka stanęła pod wodą! Katastrofa była blisko…

1

fot. Jolanta Grzyb

Jedna z kapliczek różańcowych między Reszlem, a Świętą Lipką niedawno przeszła proces renowacji. Jednakże jej konstrukcja była zagrożona podmyciem przez nadmierną ilość wody. Dzięki szybkiej reakcji członków Towarzystwa Miłośników Reszla i okolic udało się uniknąć zniszczenia tego unikalnego zabytku.

Jak wiemy powstanie trasy pieszo-rowerowej z Reszla do Świętej Lipki było wyczekiwane przez miejscowych, jak i turystów od wielu lat. Niestety prowadzone prace budowalne oraz nagłe roztopy sprawiły, że XVIII-wieczna kapliczka znalazła się pod wodą. Zaniepokojeni sytuacją przedstawiciele Towarzystwa od razu zwrócili uwagę na ten problem.

Jolanta Grzyb, członkini Towarzystwa, podkreśla, że sytuację zgłosiła do władz Reszla jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Mimo braku reakcji na zgłoszenie, okazało się, że teren wokół kapliczki został odwodniony, zapewne dzięki interwencji różnych instytucji, takich jak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Towarzystwo od lat angażuje się w ratowanie i odnawianie kapliczek różańcowych. Ich ostatnie sukcesy obejmują odnowienie kapliczki z płaskorzeźbą „Narodziny Pana Jezusa” w 2023 roku. Inicjatywa ta, finansowana dzięki dotacjom od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i darowiznom od firm i osób prywatnych, stanowi ważny krok w pielęgnowaniu dziedzictwa regionu.

Obecnie trwa również budowa bezpiecznej trasy pieszo-rowerowej między Reszlem a Świętą Lipką. Inicjatywa ta, która była oczekiwana przez ponad dwie dekady, przyciągnie nie tylko miłośników rowerowych wycieczek, ale także turystów, którzy będą chcieli odwiedzić zespół kapliczek różańcowych z XVIII wieku. Te unikalne kapliczki, przedstawiające tajemnice różańca świętego, stanowią wyjątkowy szlak kapliczkowy nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Towarzystwo Miłośników Reszla i okolic zapewnia, że ich działalność nie ogranicza się tylko do renowacji kapliczek różańcowych. Opiekują się również kościołem w Bezławkach i otaczającym go dawnym cmentarzem ewangelickim. Działania te są częścią szerszego wysiłku mającego na celu zachowanie i promowanie bogatego dziedzictwa Warmii. Odnawianie miejscowych zabytków to nie tylko praktyka ochrony dziedzictwa kulturowego, ale także wyraz miłości do regionu i troski o przyszłe pokolenia, które będą mogły cieszyć się unikalnym dziedzictwem Warmii.

1 thought on “RESZEL: Kapliczka na trasie Reszel-Święta Lipka stanęła pod wodą! Katastrofa była blisko…

  1. – takie sa skutki gdy najprostrze inwestycje robią urzedniki metodą kopiuj-wklej na dodatek zdalnie, a wykonawcy to bio-roboty co trzymaja się wydruku a nie gruntu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *