RESZEL: Zmiany na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Reszlu – Magna Masuria

RESZEL: Zmiany na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Reszlu

0

W Komisariacie Policji w Reszlu odbyła się uroczystość pożegnania z mundurem asp. szt. Stanisława Szczepaniak, który odszedł na emeryturę. Komendant podczas spotkania pożegnał się z policjantkami, policjantami i pracownikami Policji oraz podziękował im za wspólną służbę.

W uroczystości udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. Dariusz Ślęzak, Marek Janiszewski Burmistrz Miasta Reszel, Jerzy Bajorek Z-ca Burmistrza Reszla, Beata Subocz Przewodnicząca Rady Miasta Reszel, Patrycja Waszczuk-Ćwik kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu, Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie Jolanta Rzepko i Tomasz Niesłuchowski, ksiądz Piotr Paga, kadra kierownicza kętrzyńskiej komendy oraz zaproszeni goście.    

Insp. Dariusz Ślęzak podkreślił zasługi i zaangażowanie asp.szt. Stanisława Szczapaniak w realizację codziennych zadań służbowych na pełnionych do tej pory stanowiskach i życzył dalszych sukcesów w życiu osobistym.

asp.szt. Stanisław Szczepaniak  podziękował policjantom i pracownikom Policji za trud służby i pracy w okresie, w którym dane mu było służyć w reszelskim komisariacie . Jak podkreślił  służba na stanowisku komendanta  była dla niego ogromnym zaszczytem i wyzwaniem oraz niezwykle ważnym zwieńczeniem pracy zawodowej. Podczas uroczystości komendant podziękował wszystkim współpracownikom za wsparcie i wkład włożony w realizację zadań służbowych.

Aspirant sztabowy Stanisław Szczepaniak wstąpił do służby w Policji w grudniu 1997r.  od początku związany z Komisariatem Policji w Reszlu gdzie służył w zespole kryminalnym. W 2017r. powierzone zostały mu obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Reszlu, po czym we wrześniu 2018 r. powołany został na stanowisko Komendanta komisariatu .

Asp.szt. Stanisław Szczepaniak podczas dotychczasowej służby wykazywał wysokie zaangażowanie oraz pełnił wzorowo nadzór nad służbami w Reszlu. Swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz posiadaną wiedzą chętnie dzielił się z młodszymi służbą policjantami. Dzięki nienagannie pełnionej służbie i właściwemu nadzorowi w znacznym stopniu przyczynił się do prawidłowej realizacji zadań i uzyskiwaniem wysokich wyników w służbie. Nawiązał bardzo dobrą współpracę z miejscową prokuraturą jak również  innymi podmiotami w zakresie zwalczania i zapobiegania  przestępczości. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany:  w 2011r. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2018r. nagrodą uznaniową Komendanta Głównego Policji, z kolei w 2020 Srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Obowiązki  Komendanta  Komisariatu Policji w Reszlu zostały powierzone podinsp. Damianowi Jamrowskiemu.

Podinsp. Damian Jamrowski wstąpił do służby w marcu 2004r.

Służbę w szeregach Policji rozpoczął w Komisariacie Policji Bydgoszcz-Śródmieście, w styczniu 2006r. rozpoczął służbę w  Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie w wydziale kryminalnym, gdzie od października 2012r. pełnił obowiązki  służbowe na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego, po czym w styczniu 2013r. został mianowany na wspomniane powyżej stanowisko.

Podinsp. Damian Jamrowski podczas swojej służby został wielokrotnie wyróżniany za wzorowo wykonywane obowiązki służbowe oraz właściwie sprawowany nadzór nad służbami. Za wysokie zaangażowanie w służbie oraz w uznaniu szczególnych zasług w a w 2014r. wyróżniony został brązową odznaką „Zasłużony Policjant”, w roku 2017r. przedterminowo mianowany  na wyższy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *