RYN: Podsumowanie debaty „Czy warto iść na wybory?” – Magna Masuria

W słoneczną sobotę, 29 lipca 2023 roku, odbyła się w Rynie w województwie warmińsko-mazurskim ważna debata pod hasłem „Czy warto iść na wybory?”. Udział w debacie wzięło 6 polityków z różnych partii, którzy przedstawili swoje poglądy i propozycje programowe związane z prawami mniejszości, prawami kobiet i ochroną środowiska.

Debata trwała blisko dwie godziny i przyniosła wiele inspiracji i ciekawych wniosków wszystkim uczestnikom spotkania. Wszyscy zaproszeni politycy zdecydowanie zachęcali do uczestnictwa w wyborach i głosowania zgodnie ze swoimi preferencjami. Spotkanie było ważnym forum, na którym omawiano kluczowe kwestie dotyczące problemów naszego regionu i kraju.

Aktywny udział publiczności i uczestników debaty daję nadzieję, że dyskusja ta przyczyniła się do podejmowania właściwych decyzji wyborczych. Prowadzący debatę oraz osoby wspomagające akcję informacyjną wykazali się zaangażowaniem w organizację tego istotnego wydarzenia.

Goście debaty: Urszula Pasławska, Małgorzata Matuszewska-Boruc, Bartłomiej Rutkowski, Hubert Górski, Bartłomiej Kłoczko i Ignacy Niemczycki, zaprezentowali różnorodne perspektywy polityczne, co pozwoliło uczestnikom lepiej zrozumieć zagadnienia poruszane podczas spotkania.

Obecność kilkudziesięciu osób na debacie świadczyła o zainteresowaniu społecznym i potrzebie aktywnego angażowania się w sprawy publiczne. Mamy nadzieję, że wydarzenie to zaowocuje większą świadomością społeczeństwa i wyższą frekwencją podczas nadchodzących wyborów.Debata była cennym wydarzeniem, które zainspirowało i zachęciło do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Wartość i znaczenie wyborów zostały wyeksponowane, a każdy z uczestników mógł odnaleźć swoją inspirację i wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji wyborczych.

Weronika Hause – w imieniu organizatorek (Mariola Zamojska, Magdalena Milbrat-Pyżyńska)

1 thought on “RYN: Podsumowanie debaty „Czy warto iść na wybory?”

  1. Nie warto iść na wybory, jeśli nie pojawi się poważna partia reprezentująca interesy obywateli. Poruszone tematy na tej nasiadówce, tylko utwierdzają mnie w tym przekonaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *