SROKOWO: Zapowiedź LII sesji Rady Gminy Srokowo | 28.11.2022 – Magna Masuria

SROKOWO: Zapowiedź LII sesji Rady Gminy Srokowo | 28.11.2022

0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na LII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 na sali sesyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Analiza zobowiązań podatkowych za trzy kwartały 2022 r.
7. Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 31 października 2022 r.
8. Prace nad projektem budżetu Gminy Srokowo na 2023 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. Ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego w Srokowie.
9.2. Dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Srokowo w 2023 r.
9.3. Ustalenia diet dla sołtysów.
9.4. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
9.5. Przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023– 2024.’’
9.6. Ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych.
9.7. Zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych Nr LI/272/2022 z dnia 28 października 2022 r.
9.8. Zmiany statutu Sołectwa Srokowo.
9.9. Zmiany statutu Sołectwa Solanka.
9.10. Zmiany statutu Sołectwa Jankowice.
9.11. Zmiany statutu Sołectwa Kosakowo.
9.12. Zmiany statutu Sołectwa Jegławki.
9.13. Zmiany statutu Sołectwa Silec.
9.14. Zmiany statutu Sołectwa Leśny Rów.
9.15. Zmiany statutu Sołectwa Wilczyny.
9.16. Zmiany statutu Sołectwa Bajory Wielkie.
9.17. Zmiany statutu Sołectwa Leśniewo.
9.18. Zmiany statutu Sołectwa Siniec.
9.19. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022-2025.
9.20. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2022 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
12. Zakończenie obrad LII sesji Rady Gminy Srokowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *