SROKOWO: Zaproszenie na Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Srokowo – Magna Masuria

SROKOWO: Zaproszenie na Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Srokowo

1

Na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z § 24 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na nadzwyczajną XLVIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2022 r.

4. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Srokowo.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kuriata

1 thought on “SROKOWO: Zaproszenie na Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Srokowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *