Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – Magna Masuria

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ten dzień ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska, ale także podnoszenie świadomości społeczeństwa, że osoby z autyzmem wcale nie są osobami gorszymi. Warto dodać, że autyzm NIE JEST chorobą, jest stanem – odmiennym sposobem myślenia i odczuwania świata.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce i milionów na całym świecie. Wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, jednak jego przyczyny nie są w pełni znane. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, oznacza to, że w Polsce jest ich około 400 tysięcy. Osoby z autyzmem mają problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, a także rozumieniem relacji społecznych. Dodatkowo osoby z autyzmem są jedną z najbardziej narażonych grup społecznych na dyskryminację, wykluczenie i przemoc.

W bardzo ciekawy oraz budujący sposób na temat osób z autyzmem wypowiedział się sekretarz generalny ONZ, twierdząc, że „Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *