Symboliczne podpisanie umów na Małe Granty Sołeckie Marszalka – Magna Masuria

Symboliczne podpisanie umów na Małe Granty Sołeckie Marszalka

0

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin 24 maja za pomocą mediów społecznościowych poinformował o symbolicznym podpisaniu umów na Małe Granty Sołeckie Marszałka. W trakcie podpisania umów uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz kół sołeckich z całego regionu Warmii i Mazur.

Ideą  przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie zainwestował na Małe Granty Sołeckie łącznie 650 tysięcy złotych w rozwój obszarów wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *