WAŻNY TEMAT: Prezes Książek odpowiada na rewelacje trzech członków Spółdzielni

3

fot. trzej członkowie Spółdzielni idący na spotkanie z Prezesem

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie nie kryją oburzenia po ostatnich wydarzeniach jakie miały miejsce w Spółdzielni. Jak pamiętamy 29 maja br., trzech członków Spółdzielni udało się na konkretną godzinę do biura SM „Pionier”, aby złożyć wniosek i porozmawiać. Nakryci na gorącym uczynku przez naszą redakcję próbowali się wytłumaczyć na różne sposoby. Między innymi tworzyli spam w komentarzach przez wątpliwej jakości konta, które są powszechnie znane jako hejterskie blogi.

Złapani na gorącym uczynku „zbawcy Spółdzielni” widząc nieskuteczność spamu postanowili stworzyć własny post oczerniając wszystkich dookoła, włącznie z naszą redakcją, a także chcieli usprawiedliwić swoje działania. W związku z zawartymi tam tezami zwróciliśmy się do Prezesa Spółdzielni Pana Arkadiusza Książka, aby odniósł się do tych tez zawartym w tym hejterskim artykule:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uprzejmie informuje, iż do zadań Zarządu Spółdzielni z pewnością nie należy śledzenie wpisów na anonimowych portalach internetowych, w szczególności na tak hejterskiej stronie, jaką jest KBC [na stronie tej brak jakiejkolwiek stopki redakcyjnej, a w zakładce „kontakt” brak informacji o wydawcy; artykuły nie są podpisane nazwiskiem autora]. Dzięki wcześniejszym ustaleniom Policji Zarząd posiada wiedzę o tym, iż strona ta była i prawdopodobnie nadal jest prowadzona przez Stanisława Kulasa – wyjaśnia Prezes Arkadiusz Książek na wstępie pisma, które nadesłał do naszej redakcji w dniu 6 czerwca br., po czym wyjaśnia jak przebiegało całe spotkanie:  – Spotkanie w dniu 29 maja 2023 r. odbyło się na prośbę 4 członków Spółdzielni: Tadeusza Ścibka, Stanisława Kulasa, Henryka Gienieczko, Władysława Zareckiego – w związku z pismem złożonym przez nich 24 maja 2023 r.

W ramach przyjęć interesantów Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie spotkał się z trzema spośród wyżej wymienionych członków – nieobecny był Tadeusz Ścibek. W trakcie spotkania udzielono odpowiedzi członkom na zadane na piśmie pytania. Poinformowano przybyłych m.in. o tym, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się w terminie ustawowym, tj. do 30 czerwca br.

Po rozpatrzeniu zaleceń Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w sprawie zwoływania Walnych Zgromadzeń w 2023 roku Zarząd w dniu 5 czerwca podjął decyzję o głosowaniu na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie:

https://zrsmrp.com.pl/odpowiedz-na-pytanie-grupy-wirtualna-polska-w-sprawie-walnego-zgromadzen-przeprowadzanych-w-trybie-glosowania-na-pismie/

Rozmowie towarzyszyła gorąca atmosfera. Zarząd zwrócił się do Pana Stanisława Kulasa z żądaniem o zaprzestanie kierowania gróźb pod adresem członków Zarządu i pracowników Spółdzielni. Wykazano mu, iż nie zna obowiązujących przepisów prawa i nie rozumie pojęć, których używa. Zażądano usunięcia z wszelkich prowadzonych przez niego portali i stron internetowych wizerunków obecnych na zebraniu członków Zarządu. Został on również zapytany o to, czy jest w stanie wskazać choćby jednego członka Spółdzielni, któremu pomógł swoim działaniem. Zarząd wykazał temu Panu, że swoim działaniem doprowadził wyłącznie do chaosu i paraliżu organizacyjnego Spółdzielni. Być może przybyli na spotkanie członkowie poczuli się w związku z tym obrażeni.

Ponadto Zarząd zaproponował jedyne skuteczne rozwiązanie tej sytuacji. W interesie Spółdzielni i jej członków wszystkie osoby wybrane do Rady Nadzorczej we wrześniu 2022 r. powinny złożyć rezygnację. Umożliwiłoby to zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowej Rady Nadzorczej oraz uczyniłoby bezprzedmiotowym postępowanie sądowe w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Nowa Rada mogłaby wówczas szybko zająć się najważniejszymi dla Spółdzielni sprawami, jak uchwalenie obniżek opłat w znacznej części nieruchomości czy uchwaleniem planu gospodarczo-finansowego. Jak wiemy są to wyłączne kompetencje Rady Nadzorczej. Z przykrością stwierdzamy, iż większość członków dotychczasowej Rady Nadzorczej [kadencji 2017-2020] nie była zainteresowana ich podjęciem, za wyjątkiem Panów Tomasza Lenkowskiego i Lecha Lisowskiego.

Czyżby Panowie bali się poddać ponownej weryfikacji przez członków? A może już wiedzą, że członkowie nie chcą mieć więcej do czynienia z takimi ludźmi? pyta retorycznie Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, Pan Arkadiusz Książek.

Natomiast w kwestii postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 11.04.2023 w sprawie uchylenia zabezpieczenia wykonania 4 uchwał Walnego Zgromadzenia z września 2022 r. poinformowano przybyłych członków, iż jest ono jeszcze nieprawomocne, a więc nie istnieje w obrocie prawnym. Jeżeli stanie się postanowieniem prawomocnym, Spółdzielnia poinformuje członków o decyzji sądu.

Zarząd nie zna treści pisma z 15 marca 2023 r. W tym kontekście sam anonimowy autor tekstu zamieszczonego na wyżej wspomnianym portalu napisał: „[KBC: w wyniku pisma wysłanego przez członków Spółdzielni: Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, sprawa została objęta nadzorem administracyjnym w zakresie sprawności i szybkości działania].”

3 thoughts on “WAŻNY TEMAT: Prezes Książek odpowiada na rewelacje trzech członków Spółdzielni

  1. Z tego co wiedzą członkowie spółdzielni to panowie Lenkowski i Lisowski dokonywali obstrukcji posiedzeń rady nadzorczej i taka jest ich zasługa.

  2. No cóż, pan redaktor trzyma teraz sztamę ze swoim niedawnym wrogiem Książkiem. Pytanie, za jaką cenę i co mu obiecano?

  3. Stara Rada Nadzorcza to była super Rada. Wszystko co podsunął im prezes pod nos to podpisywali z uśmiechem na twarzy o nic nie pytali a w tym wszystkim było to „jakie otrzymywali pieniążki”a tych dwóch ostatnich panów ze starej Rady wiedząc że ich mieszkańcy nie chcą nie mają wstydu i dalej siedzą. Jest wybrana nowa Rada Nadzorcza i w tej kwestii nic się nie zmieni i żadne kombinacje itp. nic nie zmienią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *