WĘGORZEWO: Policjanci z Węgorzewo przypominają: wypalanie traw jest zabronione! – Magna Masuria

WĘGORZEWO: Policjanci z Węgorzewo przypominają: wypalanie traw jest zabronione!

0

OSP Miłki

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Proceder ten w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale przede wszystkim jest bardzo niebezpieczny m. in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się ogniem. Wzniecony pożar zagraża bezpieczeństwu i życiu ludzi, płoną lasy i giną zwierzęta. Konsekwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby dopuszczające się wypalania traw i nieużytków.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw jest ogromne, gdyż ogień jest żywiołem i nigdy nie można mieć pewności, że będzie się w stanie zapanować nad jego rozprzestrzenianiem się. Chwila nieuwagi, ukształtowanie terenu czy silniejszy podmuch wiatru mogą spowodować dużo większy pożar. Ogień może być niebezpieczny także dla osób postronnych a także tych, które go wzniecają.

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE I NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614, z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami): „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.    rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2.    korzystania z otwartego płomienia,
3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *