WIADOMOŚCI: Marszałkowskie granty dla Kół Gospodyń Wiejskich – Magna Masuria

fot. Tygodnik Poradnik Rolniczy

Do 18 marca 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia do drugiej edycji konkursu  „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, organizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z województwa warmińsko-mazurskiego na zadania realizowane w sołectwach.

Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego zapisane w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.

– Cieszy nas, że w ostatnich latach nastąpiła masowa reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich w naszym regionie – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Obecnie łączą ze sobą tradycję z nowoczesnością i stanowią liczącą się bazę samorządu rolniczego, podejmującą szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi. Działania KGW zyskały przychylność samorządów gminnych i powiatowych. Mają one ogromny wpływ na rozwój i działalność polskiej wsi, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowanie polskiej tradycji wiejskiej. Ich członkinie wyrastają często na regionalne liderki.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, a zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane w świetlicy wiejskiej lub innym obiekcie należącym do gminy.

Środki mogą przeznaczone być na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich (sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych produktów) oraz zakup strojów ludowych i regionalnych.

Dotacja nie obejmuje z kolei zakupu materiałów do bieżącej produkcji (np. artykuły żywnościowe), artykułów jednorazowego użytku, usług (poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych sprzętów), stołów, krzeseł, foteli, kanap, komputerów, telewizorów, drukarek, ksero czy wyposażenia łazienek.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 100 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Każda gmina musi zagwarantować co najmniej 20 proc. kosztów całkowitych i może złożyć tylko jeden wniosek. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 marca 2022 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

W poprzedniej edycji do konkursu wpłynęło 51 wniosków, natomiast na wsparcie mogły liczyć 22 projekty.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7316-marszalkowskie-granty-dla-kol-gospodyn-wiejskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *