WIADOMOŚCI: Młodzieżowy Sejmik zainaugurował działalność – Magna Masuria

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się w poniedziałek 13 czerwca w Olsztynie. Młodzi radni złożyli ślubowanie i odebrali stosowne nominacje.

– Przede wszystkim chcę Państwu pogratulować sukcesu i wyboru do Młodzieżowego Sejmiku – mówił podczas wystąpienia marszałek Gustaw Marek Brzezin– Dwudziestosześcioosobowy zespół został wybrany spośród 60 zgłoszeń z całego regionu. Doceniając Wasze dotychczasowe zaangażowanie społeczne, wrażliwość na potrzeby waszych środowisk, troskę o społeczności, w których na co dzień żyjecie, uczycie się i działacie: jako wolontariusze, w organizacjach pozarządowych czy w samorządach uczniowskich. Od tej pory jesteście państwo formalnym partnerem samorządu województwa jako gospodarza województwa w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania demokracji, wykorzystania funduszy europejskich. Wierzę, że po dwóch latach kadencji w Młodzieżowym Sejmiku przynajmniej część z pomysłów, którymi się z nami podzieliliście, zostanie zrealizowana.

Sejmik będzie stanowił forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych. Historię powstania Młodzieżowego Sejmiku oraz wcześniejsze formy aktywności młodych ludzi w sferze samorządowej przypomniała Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

– Aktywność młodych ludzi zależy od nich samych, a więc historycznie działał już u nas sejmik, działał parlament czy sejmik klimatyczny, a działające w nich osoby pełnią dziś istotne role w życiu społecznym – mówiła Bernadeta Hordejuk– Chcemy się z wami lepiej poznać, spotykać, rozmawiać. Zapraszamy do codziennej współpracy.

Inauguracyjny wykład nt. „Samorządność – rola wspólnoty w historii Warmii i Mazur“ wygłosił profesor Stanisław Achremczyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *