WIADOMOŚCI: Sesja sejmiku pod znakiem solidarności z Ukrainą – Magna Masuria

NA XXXVI ZDALNEJ SESJI SEJMIKU NIE ZABRAKŁO AKCENTÓW WSPARCIA DLA UKRAINY. PODCZAS WTORKOWEGO POSIEDZENIA RADNI UDZIELILI POMOCY FINANSOWEJ SPOŁECZNOŚCI OBWODU RÓWIEŃSKIEGO ORAZ POZNALI INFORMACJE W SPRAWIE DZIAŁAŃ NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM.

Gościem specjalnym marcowej sesji sejmiku był Witalij Kowal, przewodniczący  Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, który za pośrednictwem łączy internetowych zabrał głos na początku sesji.

– Bóg, Honor, Ojczyzna – ta dewiza Polskiego Wojska jest nam teraz bardzo bliska. Pragnę podziękować wszystkim przyjaciołom którzy nam pomagają – powiedział Witalij Kowal. – Od 24 lutego Rosjanie nie przestają bombardować naszych miast i strzelać do cywilów. Wiemy, jakich wartości bronimy, i dlatego jesteśmy zjednoczeni jak nigdy. Musimy tworzyć nową Ukrainę. Dziękujemy za wsparcie i pomoc. Dziękuję wam drodzy przyjaciele.

– Wielonarodowość sprawia, że nasz region jest bardzo specyficzny – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Blisko 60 tys. mieszkańców to osoby narodowości ukraińskiej, dlatego doskonale wiemy, co dzieje się obecnie za naszą granicą. Już w pierwszych dniach wyraziliśmy swój sprzeciw odnośnie agresji ze strony Rosjan. Szybko nawiązaliśmy kontakty z naszymi partnerami z Obwodu Rówieńskiego, dlatego mogliśmy zorganizować bezpośrednią pomoc. Przekazaliśmy m.in. cztery konwoje z najpotrzebniejszymi produktami, choć tych działań było zdecydowanie więcej. Jesteśmy w ciągłej współpracy i zawsze ją deklarujemy. Nasze czynności koordynujemy z administracją rządową, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami województwa. Robimy to z wielkim sercem i oddaniem. Dlatego za powszechną solidarność wszystkim należą się ogromne podziękowania.

Dwustronna współpraca opiera się m.in. na Porozumieniu o współpracy podpisanym w dniu 9 grudnia 2003 roku oraz planie pracy „Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rzeczypospolitej Polskiej z Rówieńską Obwodową Administracją Państwową Ukrainy na lata 2021-2023” (24 września 2021 roku). Obszary wzajemnej współpracy dotyczą m.in. turystyki, edukacji, kultury i sport oraz polityki społeczna.

Obydwa regiony przywiązują dużą wagę do współpracy dwustronnej. Cele rozwojowe, wspólna spuścizna historyczna i kulturowa, a także mniejszości – ukraińska i polska w regionach – to tylko niektóre czynniki kształtujące bilateralne kontakty.

– Rozwój współpracy naszego regionu i Obwodu Rówieńskiego w ciągu ostatnich kilkunastu lat był bardzo dynamiczny, niezależnie od tego, czy mierzyć to liczbą kontaktów, zrealizowanych inicjatyw, przedsięwzięć czy wspólnych projektów. Poprzednie kilkanaście lat pokazało, że wspólne działanie przynosi wymierne efekty – powiedziała Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Radni zapoznali się także z informacją w sprawie działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w województwie warmińsko-mazurskim, którą przedstawił Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski – Wszyscy patrzymy się z przerażeniem na niszczenie miast i bestialskie zabijanie ludzi – mówił wojewoda. – Staramy się pomagać obywatelom Ukrainy, angażując wszystkie nasze siły. Udostępniamy obiekty, organizujemy konwoje humanitarne i cały czas staramy się we współpracy z samorządami usprawniać i dostosowywać naszą pomoc do potrzeb. W obiektach, które są do naszej dyspozycji, przebywa obecnie 3,8 tys. osób. Mamy jeszcze do dyspozycji około 1,8 tys. miejsc. Z szacunków policji wiemy, że kilka tysięcy osób przebywa dodatkowo u polskich rodzin czy u swoich rodaków, którzy przyjechali tutaj znacznie wcześniej.

Radni byli jednomyślni w sprawie przyznania pomocy finansowej społeczności Obwodu Rówieńskiego w wysokości 200 tys. zł.

Na XXXVI sesji sejmiku nie zabrakło także spraw związanych z regionem. Radni głosowali za przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2022 roku działań w zakresie kultury realizowanych m.in. przez gminne ośrodki kultury. Łączna pula dofinansowania przez samorząd województwa to ponad 400 tys. złotych – w większości środki przeznaczone zostaną na organizację różnorodnych wydarzeń.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 26 kwietnia 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *