WIADOMOŚCI: Wsparcie projektów bałtyckich – rusza nabór – Magna Masuria

ZAINTERESOWANI ROZWIJANIEM WSPÓŁPRACY W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO  MOGĄ JUŻ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA INSTRUMENTU WSPIERANIA PROJEKTÓW (PROJECT SUPPORT FACILITY, PSF), KTÓRY ZOSTAŁ UTWORZONY PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE RADY PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO (RPMB) W 2012 ROKU.

Jego celem jest współfinansowanie projektów rozwijających  i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat.

Nabór wniosków do PSF w edycji 2022 zostanie przeprowadzony w terminie od 14 lutego 2021 do 31 marca 2022 roku. PSF ma w 2022 roku wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 roku Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030.

W 2022 roku finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego tj.: bezpieczny i stabilny region; zrównoważony i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna. Ponadto na wsparcie mogą liczyć działania dotyczące:
– zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień.
– wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości („Green Entrepreneurship”), m.in. poprzez pomoc i zachęcanie ludzi, w tym młodych, do tworzenia własnych „zielonych” biznesów.
– innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dot. udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Zasady obowiązujące projektodawców:
– W projektach muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej trzech państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), w tym partner wiodący;
– Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 65 000 euro;
– Propozycje projektów mogą być inicjowane przez osoby indywidualne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i firmy w państwach członkowskich CBSS, jak również członków Grup Eksperckich RPMB  i podmioty współpracujące z tą organizacją.;
–  Przyznane projekty powinny mieć potencjał, aby stać się podstawą dla sieci, partnerstwa lub modelu współpracy, który stałby się realny po okresie trwania samego projektu.

Dodatkowe informacje nt. warunków aplikowania oraz podręcznik PSF znajdują się na stronie https://cbss.org/psf/latest-project-call/). Przed aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z zasadami konkursu na: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf

W przypadku pytań należy je kierować do sekretariatu RPMB (Jekaterina Popova, psf@cbss.org).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *