WYBORY SM „PIONIER” 2022: Rozmowa ze Stanisławem Iwaniuk – Magna Masuria

WYBORY SM „PIONIER” 2022: Rozmowa ze Stanisławem Iwaniuk

0

W przyszłym tygodniu rozpoczną się Walne Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, gdzie Spółdzielcy będą mili wybrać nowych członków Rady Nadzorczej SM „Pionier”. Niezależnym kandydatem do Rady Nadzorczej jest harcmistrz hufca ZHP Stanisław Iwaniuk, z którym postanowiliśmy przeprowadzić krótką rozmowę dotyczącą jego kandydatury do Rady Nadzorczej SM „Pionier” w Kętrzynie.

Redaktor: Dlaczego kandyduje Pan do Rady Nadzorczej SM „Pionier”?

Stanisław Iwaniuk: Przez ostatnie trzy lata w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” zadziało się wiele niewyjaśnionych do tej pory rzeczy oraz brak dialogu na linii Zarząd – Spółdzielcy. Spółdzielcy byli stawiani przed faktami dokonanymi jak w przypadku podwyżek czy płatnych parkingów. Zdając sobie z tego sprawę i mając na uwadze doświadczenie zdobyte w poprzednich kadencjach rady nadzorczej Spółdzielni postanowiłem kandydować do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”. Kieruje mnie jeden prosty powód do tego – nie chce jako Spółdzielca być stawianym przed faktem dokonanym w jakiejś sprawie przez Zarząd. Chcę reprezentować Spółdzielców i chcę być ich głosem w radzie nadzorczej.

Redaktor: Co chciałby Pan zmienić w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”?

Stanisław Iwaniuk: Po pierwsze chciałbym, aby Spółdzielnia w końcu wróciła do swoich właścicieli, czyli do Spółdzielców. Moim celem jest przywrócenie dialogu pomiędzy Spółdzielcami, a Zarządem oraz sprawienie, że to Spółdzielcy będą decydować o ważnych zmianach w Spółdzielni, a nie Zarząd z prezesem na czele. Kolejnym moim postulatem jest sprawowanie nadzoru nad finansami Spółdzielni oraz przeanalizowanie zasadności ostatnich tak wielkich podwyżek, które dość mocno odbiły się na kieszeni zwykłych Spółdzielców. Widzę również ogromny problem jaki mają mieszkańcy Spółdzielni w Reszlu, którzy nie mają zachowanego bezpieczeństwa ciepłowniczego. Jeśli zostanę członkiem rady nadzorczej będę monitorował i angażował się w sprawę zapewnienia bezpieczeństwa grzewczego w Reszlu.

Redaktor: Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *