XXVIII Sesja Rady Miasta [RELACJA] – Magna Masuria

Rozpoczęła się XXVIII Sesja Rady miasta w Kętrzynie. W poniższym artykule będziemy informować państwa o przebiegu tej Sesji.

15:30 rozpoczęła się Sesja Rady Miasta

15:35 po rozpoczęciu się Sesji Rady Miasta, radny Zbigniew Nowak złożył wniosek o skreślenie z porządku obrad sprawy dotyczącej Spółek Miejskich. Radni przegłosowali wniosek radnego ze względu, że radni po raz pierwszy w historii nie otrzymali potrzebnych materiałów, aby zapoznać się ze sprawą.

15:45 radni przeszli do rozpatrywania wniosków i zażaleń złożonych przez mieszkańców Kętrzyna.

15:56 Maciej Wróbel oczywiście jest bardzo zainteresowany wypowiedziami radnych

15:58 burmistrz Niedziółka przy głosie – oczywiście to złośliwość radnych, że procedują nad skargą związaną z publikacją obwieszczeń.

16:01 radny Nowak: „trzeba rozwiać wątpliwości”

Radni procedują nad wnioskiem mieszkańca, który zaskarżył rodzaj i formę publikacji przetargu o dzierżawie niepublicznych przedszkoli.

16:03 radny Toruński przy głosie

16:04 przy głosie radny Czesław Ćwik – zastanawia się jaka jest przyczyna tego, że ta poszczególna informacja została zamieszczona na jednej stronie.

16:05 burmistrz Niedziółka: „ok, zmienimy procedurę”

16:07 radny Czesław Ćwik: „nie ma co atakować radnych”

16:09 radna Helena Szymkiewicz: „czy ułatwimy dla mieszkańców pozyskiwanie informacji?”

16:15 burmistrz Niedziółka: „sprawa [dzierżawy przedszkoli] już nie ma. Umowy na te przedszkola zostały podpisana i koniec”

16:17 zastępca burmistrza przy głosie.

16:20 pani Wioletta Czech: „jeżeli zaczęliśmy sprawę przedszkoli to możemy rozpocząć dyskusję. Myślę, że nie wszystko jest tak jak opowiada zastępca.”

16:21 głosowanie nad uchwałą w sprawie o odrzucenie skargi D.P.

16:23 przedłużenie terminu nad kolejną skargą pana S.K.

16:25 przy głosie mieszkaniec Kętrzyna – Stanisław Kulas

16:27 głosowanie nad rozpatrzeniem skargi o przedłużenie terminu – radni przegłosowali uchwałę, aby przedłużyć termin

16:29 stanowisko w sprawie działania komisji stałych w II półroczu

16:39 nadal trwa dyskusja nad stanowiskiem w sprawie działania komisji stałych w II półroczu

16:45 głosowanie nad rozpatrzeniem stanowiska w sprawie działania komisji stałych w II półroczu – radni przegłosowali stanowisko

16:53 burmistrz Niedziółka: „nie, nie składaliśmy wniosków do funduszu na budowę dróg publicznych”

16:54 Rafał Rypina pouczył burmistrza w sprawie składania wniosków na fundusz

16:56 zapytania i interpelacje radnych

16:56 radna Biała ponawia pytanie w sprawie hali sportowej przy SP4, radna Biała twierdzi, że nie otrzymała do tej pory odpowiedzi.

17:00 wolne wnioski

Felieton posesyjny w najbliższą niedzielę.

2 thoughts on “XXVIII Sesja Rady Miasta [RELACJA]

  1. Jestem ciekawy dlaczego pan radny Baranowski nie jest dociekliwy mało sie wypowiada w sprawie nas mieszkańców – naszych problemów? Jest przecież niezależny radny- jest emerytem. Natomiast jestem pełen podziwu dla Pana radnego Zbigniewa Nowaka który zawsze dba o dobre mieszkańców i zadaje pytania nawet kłopotliwe dla Niedziółki czy Wróbla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *