1055 rocznica Chrztu Polski – Magna Masuria

Za pierwotną datę przyjęcia Chrztu przez księcia Polan, Mieszka I podaje się 14 kwietnia 966 roku. Najprawdopodobniej była to Wielka Sobota lub Niedziela Wielkanocna. Dokładne miejsce przyjęcia sakramentu nie jest jednak znane, za prawdopodobne miejsce przyjęcia chrztu uważa się: Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i Gniezno. Jak uważają historycy, chrzest zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich, początek państwa polskiego, a także początek polskiego Kościoła katolickiego.

Mimo, że jest to ważne święto, tak naprawdę o przyjęciu chrztu nie możemy powiedzieć zbyt wiele. Nie wiadomo jak przebiegał sam chrzest oraz jak przebiegał początek państwa polskiego, ponieważ trudno jest znaleźć jakiekolwiek wiarygodne źródło, które jednoznacznie mówiłoby o tym wydarzeniu. Wiadomo jednak, że Polska bardzo szybko dostała swojego biskupa.

Przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I z pewnością nie było łatwym zadaniem, oprócz chrztu Polski jednocześnie przyjmował jedyny skuteczny w X wieku model organizacji państwa, co pozwoliło Polsce zająć równorzędne miejsce wśród Państw chrześcijańskiej Europy. Między innymi, dzięki temu wydarzeniu Polska na stałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej, co bezpośrednio przyczyniło się do rozwoju naszego państwa.

Bez tego aktu na pewno Polski by nie było, absolutnie nie dałoby się jej utrzymać. Sądzę, że nie przyjąć chrztu, to zostawić lukę polityczną, w którą wszystko może wejść – mówił historyk prof. Jacek Banaszkiewicz.

1 thought on “1055 rocznica Chrztu Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *