45 mln zł z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw – Magna Masuria

45 mln zł z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw

0

OD 23 DO 31 SIERPNIA 2021 ROKU TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OGÓLNOPOLSKICH PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU „AKADEMIA MENADŻERA MMŚP – KOMPETENCJE W ZAKRESIE CYFRYZACJI”.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, właścicieli, współwłaścicieli, kadry menedżerskiej oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP.

Zmiany w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw spowodowane postępującą cyfryzacją, stawiają przed firmami wiele wyzwań. Jedną z nich jest pojawiająca się luka kompetencyjna wynikająca z braku doświadczonej kadry zarządzającej, rozumiejącej nie tylko biznesowe i organizacyjne aspekty zmiany, ale przede wszystkim rozumiejącej działanie nowych technologii cyfrowych i potrafiącej skutecznie wykorzystywać je jako narzędzia do kreowania wartości i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Odpowiedzią  na tą sytuację są projekty, które będą realizowane w ramach konkursu PARP. Przewidują one refundację usług rozwojowych dotyczących analizy potrzeb rozwojowych, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych kadry, a także wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Operatorami realizującymi projekty mogą być przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *