543 cudzoziemców pracowało nielegalnie – Magna Masuria

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach w minionych dniach grudnia zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie z siedzibą w powiecie kętrzyńskim. Stwierdzili nieprawidłowości w powierzeniu pracy 543 obcokrajowcom. Okazało się, że przedsiębiorca płacił cudzoziemcom mniejsze wynagrodzenia niż w deklarowanych oświadczeniach o pracę.

Funkcjonariusze Straży Granicznej objęli kontrolą 1 168 cudzoziemców i wykazali, że 525 obywateli Ukrainy, 9 Białorusi, 7 Gruzji oraz 2 Rosjan zatrudnionych był niezgodnie z przepisami. Obcokrajowcy pracowali w zakładach produkcyjnych na innych warunkach niż określone to było w oświadczeniach. Ponadto pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania właściwego urzędu o niepodjęciu lub podjęciu pracy przez 196 cudzoziemców.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierują do sądu wniosek o ukaranie właściciela firmy, działającej na zasadach agencji pośrednictwa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *